Hela årsartlistan förDetta utgör hela den aktuella artlistan samt vilket datum arten först rapporterades från.