Om microbirding.se...

Microbirding.se startade i liten skala 2002 i Malmö. Det var en liten grupp sammansvetsade skådare som tillsammans utforskade närområdet, studerade kartor och provade sig fram med skådning inom ett tämligen outforskat begränsat geografiskt område. Förväntningarna var stora och vi upptäckte snabbt hur lite vi egentligen visste om fågellivet i Malmö. Arter som gulsparv och korp genererade larm i vårt microlarmsystem. Microdragen blev många och i kombination med gemensamma spaningar på udda lokaler som Helikopterplattan, pubkvällar med mera, blev vi snabbt ett sammansvetsat gäng med en gemensam målsättning. Det dröjde inte länge innan det gav resultat. Under året sågs bland annat ortolansparv, gulhämpling, bronsibis, tereksnäppa, prärielöpare och lunnefågel. Vi lärde oss också att en del "vanliga" arter var riktigt tunga i sydvästra Skåne, exempelvis entita, tobisgrissla och gröngöling.

Vårt sätt att skåda i närområdet spred sig snabbt och tillsammans med hemsidan hade vi möjligheter att ansluta fler skånska kommuner. Ganska snart hade vi ett 10-tal kommuner i Skåne och Halland anslutna till microbirding.se och det växte snabbare från år till år.

Inledningsvis var hemsidan gjord på ASP och accessdatabaser och när detta blev ohållbart efter några år, gjordes hemsidan om till PHP och med en riktig databas. I dagsläget är cirka 500 skådare årligen aktiva inom de olika kommunerna.

Microbirding.se-domänen är privatägd med allt vad det innebär och de årliga (men mycket låga) driftskostnaderna finansieras med privata medel.