Hela artlistan förDetta utgör hela den aktuella artlistan samt vilket datum arten först rapporterades från.

Hussvala 2024-04-18 Varberg 
Svartvit flug. 2024-04-18 Laholm 
Göktyta 2024-04-17 Varberg 
Lärkfalk 2024-04-17 Varberg 
Fjällgås 2024-04-16 Halmstad 
Sävsångare 2024-04-16 Laholm 
Ärtsångare 2024-04-15 Halmstad 
Vit stork 2024-04-15 Halmstad 
Grönsångare 2024-04-15 Halmstad 
Silvertärna 2024-04-14 Halmstad 
Småtärna 2024-04-13 Varberg 
Rödstjärt 2024-04-10 Halmstad 
Svartsnäppa 2024-04-10 Halmstad 
Drillsnäppa 2024-04-09 Laholm 
Svarthätta 2024-04-09 Halmstad 
Backsvala 2024-04-08 Varberg 
Rödspov 2024-04-08 Falkenberg 
Stäpphök 2024-04-08 Varberg 
Svarthals. d. 2024-04-08 Varberg 
Ringtrast 2024-04-08 Varberg 
Gluttsnäppa 2024-04-07 Varberg 
Trädpiplärka 2024-04-07 Laholm 
Lövsångare 2024-04-07 Laholm 
Svartb. strand. 2024-04-07 Varberg 
Småspov 2024-04-06 Halmstad 
Skräntärna 2024-04-04 Halmstad 
Ladusvala 2024-04-03 Varberg 
Kustpipare 2024-04-03 Varberg 
Kustsnäppa 2024-03-30 Falkenberg 
Fiskgjuse 2024-03-30 Varberg 
Brun glada 2024-03-29 Varberg 
Svarth. mås 2024-03-29 Halmstad 
Fisktärna 2024-03-27 Varberg 
Stenskvätta 2024-03-27 Varberg 
Mi. strand. 2024-03-27 Falkenberg 
Stenfalk 2024-03-27 Halmstad 
Pärluggla 2024-03-26 Halmstad 
Blåhake 2024-03-26 Varberg 
Årta 2024-03-25 Halmstad 
Skogssnäppa 2024-03-21 Varberg 
Kentsk tärna 2024-03-16 Varberg 
Svarth. busk. 2024-03-16 Falkenberg 
Skedand 2024-03-16 Varberg 
Havssula 2024-03-16 Varberg 
Kustlabb 2024-03-16 Varberg 
Br.kr. kungsf. 2024-03-15 Falkenberg 
Gransångare 2024-03-15 Laholm 
Praktejder 2024-03-15 Varberg 
Mi. sångsvan 2024-03-10 Varberg 
Prutgås 2024-03-04 Varberg 
Tobisgrissla 2024-03-04 Varberg 
Skärfläcka 2024-03-03 Varberg 
Sparvuggla 2024-02-26 Laholm 
Storlom 2024-02-26 Varberg 
Brun kärrhök 2024-02-25 Laholm 
Brushane 2024-02-25 Halmstad 
Svartkråka 2024-02-24 Falkenberg 
Hämpling 2024-02-24 Laholm 
Rödbena 2024-02-24 Varberg 
Silltrut 2024-02-23 Varberg 
Trana 2024-02-21 Falkenberg 
Roskarl 2024-02-21 Falkenberg 
Rödh. gås 2024-02-20 Varberg 
Nötkråka 2024-02-20 Varberg 
Brunand 2024-02-18 Halmstad 
Sib. knölsvärta 2024-02-14 Laholm 
St. strand. 2024-02-13 Varberg 
Trädlärka 2024-02-11 Varberg 
Dubbeltrast 2024-02-05 Laholm 
Gråhaked. 2024-02-04 Halmstad 
Stormfågel 2024-02-04 Laholm 
Klykstj. stormsv. 2024-02-04 Laholm 
Orre 2024-02-03 Halmstad 
Ljungpipare 2024-01-31 Varberg 
Svarthaked. 2024-01-30 Laholm 
Myrspov 2024-01-29 Varberg 
Tofsvipa 2024-01-29 Varberg 
Hökuggla 2024-01-29 Laholm 
Tretåig mås 2024-01-23 Halmstad 
Dvärgmås 2024-01-21 Laholm 
Jorduggla 2024-01-20 Halmstad 
Dvärgbeck. 2024-01-14 Falkenberg 
Rördrom 2024-01-14 Laholm 
Sandlöpare 2024-01-14 Varberg 
Berguv 2024-01-12 Varberg 
Talltita 2024-01-12 Halmstad 
Hornuggla 2024-01-11 Halmstad 
Kaspisk trut 2024-01-10 Varberg 
Prärielöpare 2024-01-10 Halmstad 
Kärrsnäppa 2024-01-10 Varberg 
Sävsparv 2024-01-08 Halmstad 
Tjäder 2024-01-07 Halmstad 
Svartmes 2024-01-07 Varberg 
Strömstare 2024-01-07 Varberg 
Spillkråka 2024-01-07 Varberg 
Järnsparv 2024-01-06 Halmstad 
St. korsnäbb 2024-01-06 Halmstad 
Taltrast 2024-01-06 Halmstad 
Stjärtmes 2024-01-06 Halmstad 
Enkelbeck. 2024-01-06 Halmstad 
Morkulla 2024-01-06 Halmstad 
Rapphöna 2024-01-06 Halmstad 
Mi. hack. 2024-01-06 Varberg 
Svart rödstjärt 2024-01-06 Falkenberg 
Kattuggla 2024-01-06 Varberg 
Berglärka 2024-01-05 Varberg 
Salskrake 2024-01-05 Varberg 
Strandskata 2024-01-05 Varberg 
Kungsfiskare 2024-01-05 Laholm 
Tofsmes 2024-01-05 Halmstad 
Gröngöling 2024-01-05 Halmstad 
Bergand 2024-01-05 Halmstad 
Kungsörn 2024-01-04 Falkenberg 
Nötskrika 2024-01-04 Falkenberg 
Vattenrall 2024-01-04 Falkenberg 
Sillgrissla 2024-01-03 Varberg 
Spetsb.gås 2024-01-03 Varberg 
Sädgås 2024-01-03 Varberg 
Rödvingetrast 2024-01-03 Varberg 
Stjärtand 2024-01-03 Varberg 
Sånglärka 2024-01-02 Varberg 
Skäggmes 2024-01-02 Varberg 
Rörhöna 2024-01-02 Varberg 
Skogsduva 2024-01-02 Varberg 
Vinterhämpling 2024-01-02 Varberg 
Storskrake 2024-01-02 Varberg 
Gulsparv 2024-01-02 Varberg 
Gråsiska 2024-01-02 Halmstad 
Lappuggla 2024-01-01 Halmstad 
Fasan 2024-01-01 Halmstad 
Varfågel 2024-01-01 Laholm 
Smålom 2024-01-01 Halmstad 
Alfågel 2024-01-01 Halmstad 
Bläsand 2024-01-01 Varberg 
Sjöorre 2024-01-01 Laholm 
Svärta 2024-01-01 Laholm 
Gravand 2024-01-01 Falkenberg 
Sparvhök 2024-01-01 Varberg 
Trädkrypare 2024-01-01 Halmstad 
Snösparv 2024-01-01 Halmstad 
Sidensvans 2024-01-01 Halmstad 
Stare 2024-01-01 Halmstad 
Forsärla 2024-01-01 Halmstad 
Ängspiplärka 2024-01-01 Halmstad 
Vattenpip. 2024-01-01 Halmstad 
Skärpiplärka 2024-01-01 Halmstad 
Mi. korsnäbb 2024-01-01 Halmstad 
Havsörn 2024-01-01 Halmstad 
Blå kärrhök 2024-01-01 Halmstad 
Duvhök 2024-01-01 Halmstad 
Bläsgås 2024-01-01 Laholm 
Kanadagås 2024-01-01 Laholm 
Turkduva 2024-01-01 Laholm 
Fiskmås 2024-01-01 Halmstad 
Skrattmås 2024-01-01 Halmstad 
Vigg 2024-01-01 Halmstad 
Gärdsmyg 2024-01-01 Varberg 
Korp 2024-01-01 Varberg 
Fjällvråk 2024-01-01 Varberg 
Sångsvan 2024-01-01 Varberg 
Grönsiska 2024-01-01 Varberg 
Ägretthäger 2024-01-01 Varberg 
Tordmule 2024-01-01 Varberg 
Storspov 2024-01-01 Varberg 
Steglits 2024-01-01 Laholm 
Röd glada 2024-01-01 Laholm 
Domherre 2024-01-01 Varberg 
Sädesärla 2024-01-01 Varberg 
Koltrast 2024-01-01 Varberg 
Råka 2024-01-01 Varberg 
Pilgrimsfalk 2024-01-01 Varberg 
Tornfalk 2024-01-01 Varberg 
Ormvråk 2024-01-01 Varberg 
Gråhäger 2024-01-01 Varberg 
Toppskarv 2024-01-01 Varberg 
Storskarv 2024-01-01 Varberg 
Havstrut 2024-01-01 Varberg 
Skärsnäppa 2024-01-01 Varberg 
Skäggdopping 2024-01-01 Varberg 
Smådopp. 2024-01-01 Varberg 
Sothöna 2024-01-01 Varberg 
Ringduva 2024-01-01 Varberg 
Tamduva 2024-01-01 Varberg 
Småskrake 2024-01-01 Varberg 
Knipa 2024-01-01 Varberg 
Ejder 2024-01-01 Varberg 
Kricka 2024-01-01 Varberg 
Gräsand 2024-01-01 Varberg 
Snatterand 2024-01-01 Varberg 
Knölsvan 2024-01-01 Varberg 
Vitk. gås 2024-01-01 Varberg 
Grönfink 2024-01-01 Laholm 
Stenknäck 2024-01-01 Laholm 
Bergfink 2024-01-01 Laholm 
Bofink 2024-01-01 Laholm 
Pilfink 2024-01-01 Laholm 
Gråsparv 2024-01-01 Laholm 
Rödhake 2024-01-01 Laholm 
Björktrast 2024-01-01 Laholm 
Nötväcka 2024-01-01 Laholm 
Kungsfågel 2024-01-01 Laholm 
Blåmes 2024-01-01 Laholm 
Talgoxe 2024-01-01 Laholm 
Entita 2024-01-01 Laholm 
Gråkråka 2024-01-01 Laholm 
Kaja 2024-01-01 Laholm 
Skata 2024-01-01 Laholm 
St. hack. 2024-01-01 Laholm 
Gråtrut 2024-01-01 Laholm 
Grågås 2024-01-01 Laholm