Hela artlistan förDetta utgör hela den aktuella artlistan samt vilket datum arten först rapporterades från.

Tofsvipa 2024-02-17 Sölvesborg 
Nötkråka 2024-02-10 Karlshamn 
Mi. korsnäbb 2024-02-07 Karlshamn 
Trana 2024-02-05 Karlshamn 
Tobisgrissla 2024-02-03 Sölvesborg 
Gravand 2024-02-03 Sölvesborg 
Svarthätta 2024-01-31 Karlshamn 
Ägretthäger 2024-01-28 Karlshamn 
Skogsduva 2024-01-27 Karlshamn 
Pilgrimsfalk 2024-01-24 Karlshamn 
Dvärgbeck. 2024-01-21 Sölvesborg 
Strömstare 2024-01-21 Karlshamn 
Svart rödstjärt 2024-01-20 Karlshamn 
Storlom 2024-01-18 Karlshamn 
Mi. hack. 2024-01-14 Karlshamn 
Forsärla 2024-01-11 Karlshamn 
Mandarinand 2024-01-11 Karlshamn 
Stjärtmes 2024-01-10 Karlshamn 
Nötskrika 2024-01-09 Sölvesborg 
Kattuggla 2024-01-08 Sölvesborg 
Stare 2024-01-08 Sölvesborg 
Svartmes 2024-01-08 Sölvesborg 
Tofsmes 2024-01-08 Sölvesborg 
Talltita 2024-01-08 Sölvesborg 
Spillkråka 2024-01-07 Sölvesborg 
Steglits 2024-01-07 Sölvesborg 
Vattenrall 2024-01-07 Sölvesborg 
Skäggmes 2024-01-07 Sölvesborg 
Sparvhök 2024-01-07 Sölvesborg 
Kungsörn 2024-01-07 Sölvesborg 
Gröngöling 2024-01-06 Sölvesborg 
Skärsnäppa 2024-01-06 Sölvesborg 
Sävsparv 2024-01-06 Sölvesborg 
Gulsparv 2024-01-06 Sölvesborg 
Varfågel 2024-01-06 Sölvesborg 
Bergand 2024-01-06 Sölvesborg 
Spetsb.gås 2024-01-06 Sölvesborg 
Bläsgås 2024-01-06 Sölvesborg 
Rördrom 2024-01-06 Karlshamn 
Salskrake 2024-01-06 Karlshamn 
Bläsand 2024-01-05 Sölvesborg 
Alförrädare 2024-01-05 Sölvesborg 
Grönsiska 2024-01-05 Sölvesborg 
Kricka 2024-01-05 Sölvesborg 
Kungsfågel 2024-01-05 Sölvesborg 
Ängspiplärka 2024-01-05 Sölvesborg 
Skärpiplärka 2024-01-05 Sölvesborg 
Järnsparv 2024-01-05 Sölvesborg 
Korp 2024-01-05 Sölvesborg 
Gärdsmyg 2024-01-04 Sölvesborg 
Blå kärrhök 2024-01-04 Sölvesborg 
Rödvingetrast 2024-01-04 Sölvesborg 
Grönfink 2024-01-04 Sölvesborg 
Snösparv 2024-01-03 Sölvesborg 
Rapphöna 2024-01-03 Sölvesborg 
Kungsfiskare 2024-01-03 Karlshamn 
Duvhök 2024-01-02 Sölvesborg 
Mi. sångsvan 2024-01-02 Sölvesborg 
Sånglärka 2024-01-02 Sölvesborg 
Råka 2024-01-02 Sölvesborg 
Tornfalk 2024-01-02 Sölvesborg 
Rörhöna 2024-01-02 Sölvesborg 
Brunand 2024-01-02 Sölvesborg 
Sädgås 2024-01-02 Sölvesborg 
Stenknäck 2024-01-02 Karlshamn 
Bergfink 2024-01-01 Karlshamn 
Gråsparv 2024-01-01 Karlshamn 
Rödhake 2024-01-01 Karlshamn 
Dubbeltrast 2024-01-01 Karlshamn 
Trädkrypare 2024-01-01 Karlshamn 
Nötväcka 2024-01-01 Karlshamn 
Blåmes 2024-01-01 Karlshamn 
Fasan 2024-01-01 Karlshamn 
Snatterand 2024-01-01 Karlshamn 
Kanadagås 2024-01-01 Karlshamn 
Domherre 2024-01-01 Sölvesborg 
St. hack. 2024-01-01 Sölvesborg 
Gråsiska 2024-01-01 Sölvesborg 
Vinterhämpling 2024-01-01 Sölvesborg 
Bofink 2024-01-01 Sölvesborg 
Pilfink 2024-01-01 Sölvesborg 
Björktrast 2024-01-01 Sölvesborg 
Koltrast 2024-01-01 Sölvesborg 
Talgoxe 2024-01-01 Sölvesborg 
Entita 2024-01-01 Sölvesborg 
Sidensvans 2024-01-01 Sölvesborg 
Gråkråka 2024-01-01 Sölvesborg 
Kaja 2024-01-01 Sölvesborg 
Skata 2024-01-01 Sölvesborg 
Ormvråk 2024-01-01 Sölvesborg 
Fjällvråk 2024-01-01 Sölvesborg 
Havsörn 2024-01-01 Sölvesborg 
Röd glada 2024-01-01 Sölvesborg 
Gråhäger 2024-01-01 Sölvesborg 
Storskarv 2024-01-01 Sölvesborg 
Smålom 2024-01-01 Sölvesborg 
Tordmule 2024-01-01 Sölvesborg 
Gråtrut 2024-01-01 Sölvesborg 
Havstrut 2024-01-01 Sölvesborg 
Fiskmås 2024-01-01 Sölvesborg 
Skrattmås 2024-01-01 Sölvesborg 
Ljungpipare 2024-01-01 Sölvesborg 
Svarthaked. 2024-01-01 Sölvesborg 
Skäggdopping 2024-01-01 Sölvesborg 
Smådopp. 2024-01-01 Sölvesborg 
Sothöna 2024-01-01 Sölvesborg 
Turkduva 2024-01-01 Sölvesborg 
Ringduva 2024-01-01 Sölvesborg 
Tamduva 2024-01-01 Sölvesborg 
Småskrake 2024-01-01 Sölvesborg 
Gräsand 2024-01-01 Sölvesborg 
Storskrake 2024-01-01 Sölvesborg 
Knipa 2024-01-01 Sölvesborg 
Svärta 2024-01-01 Sölvesborg 
Sjöorre 2024-01-01 Sölvesborg 
Alfågel 2024-01-01 Sölvesborg 
Ejder 2024-01-01 Sölvesborg 
Vigg 2024-01-01 Sölvesborg 
Sångsvan 2024-01-01 Sölvesborg 
Knölsvan 2024-01-01 Sölvesborg 
Grågås 2024-01-01 Sölvesborg 
Vitk. gås 2024-01-01 Sölvesborg