Fågelrapport 2023

Johan Gustafsson, Lund - 2024-02-28

Jag har även i år gjort en sammanställning av fågelåret 2023 i Svalövs kommun. Rapporten finns på Nautskyddsföreningens i Svalövs hemsida under "Rapporter"