Krix-totalen

Roine Strandberg, Fjälkinge - 2022-08-28

Två deltagare som ligger i topp 5 har underkända fynd i sina listor (veterligen stäppörn och svart stork). Fler felaktigheter finns i deltagares listor = vänligen se över era artlistor! Desdutom uppdaterar tydligen inte flera av de tidigare mest aktiva krixarna sina listor, däribland två som egentligen ska vara med i topp 5 = tråkigt! Det beror säkert på att de är trötta på att andra inte städar bort sina underkända fynd och felinmatningar. Alla vinner på att vi kör med rena listor. I all välmening, Roine