Inventeringar 2022

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2022-08-23

Häckande hussvalor på några referenslokaler (ej Torsö).

År

Hällevik Hörvik Nogersund Årstotal Hällevik-Nogersund Torsö svalhotell Kommentar
2015 3 5 32 40    
2016 3 29 39 72    
2017 2 22 43 67   Svalhotellet på Torsö invigs
2018 4 2 36 42 ? Svalbon börjar bekämpas i Hörvik
2019 0 10 28 38 ? Svalbon börjar bekämpas i Hörvik
2020 0 7 25 32 ?  
2021 1 0 24 25 37 Svalbon börjar bekämpas i Nogersund
2022 1 - 27 28 ? Minskningen har avtagit. Hussvalor noterades i Hörvik ultimo juli, men boplatserna kunde inte hittas.


Hussvalorna har det besvärligt och orsaken till minskningen beror nog både på förhållanden under vintern samt

bekämpningen av bobyggen på häcklokalerna. Antal häckande par har minskat med >60% på referenslokalerna sedan

2016! Därför är det glädjande att svalhotellet på Torsö har blivit en succé.

AP & MÅP har kontakt med kommunen angående fler svalhotell. Det kanske kan finansieras via ett LONA projekt.
Sedan krävs tillstånd, mark och förståelse av lokalbefolkningen.

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2022-08-31

Backsvalor i Sölvesborgs kommun 2022

Lokal Antal bohål 2022/bedömt antal par Antal par 2021
Furuhaga 0 35
Gammalstorp södra 0 40
Hålabäcksand 0 50
Nogersunds hamn 1/1 5
Sölve grustag 70/40 0
Sölve ÅVC 22/10 20

Dramatisk minskning (-76%) p.g.a. exploatering av fjolårets häckningsbranter i Gammalstorp och Hålabäcksand. 
På den senare lokalen ser det inte hoppfullt ut längre. Den sista fina slänten är snart bortgrävd.
I Gammalstorp är kanske den västra branten fortfarande lämplig för backsvalor om vi röjer bort lite buskage.
Förmodligen för mycket störningar vid de tillfälliga grushögarna i Furuhaga. Positivt med nykolonisationen av
Sölve grustag i sydvästra delen, dock verkar någon predator har grävt ut några bohålor.