Kornsparvarna på Vomb

Wilhelm Lennman, Lund - 2021-07-08

Fantastiskt kul med dessa kornsparvar tycker jag. Jag som inte varit med så länge i LuX blir ju såklart fundersam kring om det varit ngn konstaterad häckning tidigare i kommunen? Efter slagning i APan hittar jag 3 tillfällen då det setts 2 individer samtidigt; 1977 Fågelsångsdalen, 2013 Vombs ängar samt 2015 Krankesjön/silvåkra. Har ögnat igenom kommentarerna men står ingenting om några direkta häckningsindicier. Blev det något där eller rann det ut i sanden?

Kan ingenting om hur kornsparvar beter sig eller när de normalt går till häckning men visst måste det vara läge på första (?) häckningen i kommunen nu snart med tanke på hur de uppför sig på ängarna nu?! Blir inte riktigt klok på hur många fåglar det faktiskt rör sig om men det låter ju som att det är 3 sjungande hanar och 1-2 honor. Av det jag har observerat verkar en av hanarna etablerat ett tydligt revir runt östra tornet och en hane söder om tornet, längs bäcken. Honan/honorna är mer hemliga, har själv bara sett en hona vid ett tillfälle (dagen de upptäcktes) och då uppehöll den sig tämligen stationärt i gräset runt det högre buskaget norr om östra tornet. Någon som observerat ngt annat spännande kring honorna?

Hade ju varit otroligt trevligt om kornsparvarna slår sig ner här och häckar. Mäktiga fåglar verkligen!!