Tragiskt planerat bygge!

Bengt Andersson, Simrishamn - 2021-03-09

Byggnadsnämnden i Simrishamn har tydligen gett positivt förhandsbesked för sex radhus på den nedlagda minkfarmens tomt mellan Tobisvik och Baskemölla. Jag hoppas verkligen inte detta blir verklighet! Detta område har blivit en riktig favorit för mig med sitt behändiga avstånd ifrån Simrishamn. Just med sin biotopvariation känns det som man alltid kan hitta något här och med sitt läge som vätter mot nordost känns det som en välkomnande kustremsa för ostliga godbitar. Och min egen utdelning under endast de 2  senaste höstarna där är ganska imponerande. Som t.e.x; sibirisk piplärka, brandkronad kungsfågel, tallbit, dvärgsparv, tajgasångare, samt 2 kungsfågelsångare. På vårsträcket har jag även upplevt det som ett riktmärke för nordsträckande rovfågel, som kommer in här ifrån havet. Det vore mycket tragiskt om detta området skulle exploateras! Det märkliga är att jag för något år sedan träffade markägaren, (Johannes tror jag han heter?). Och han utryckte själv att han skulle vilja låta detta vara ett naturområde! Möjligen att han kunde tänka sig sälja en tomt för att finansiera naturplanen. Men han nämnde även att detta fick bli hans barns beslut. Jag hoppas innerligt att det inte blir något av dessa galna planer och att det får finnas lite naturlig kuststräcka kvar för framtiden!!

Lena Månsson, Simrishamn/Grevie - 2021-03-10

Jag har beställt fram förhandsbeskedet från kommunen för att få en överblick över vad det innebär.

Gert Ljungqvist,  - 2021-03-10

Hej!

Det måste finnas naturvärden där som är värda att skyddas eller omfattas av artskyddsförordningen. Eller att byggnationen bryter mot landskapsbilden till exempel. 

Det duger inte att området är din favorit, inte heller att det påträffats ett antal felflugna rariteter.

Hasselmus finns omedelbart nord och nordväst om gamla minkfarmen, ca 200-300 meter. Den omfattas av artskyddsförordningen och har stoppat flera exploateringar i Simrishamns kommun. Den finns i princip endast i Simrishamn i Skåne län.

En sökning via AP ger snabbt svar på om det finns hasselmöss i området.  Blir det ingen träff så är det läge att leta efter fjolårsbon, vilket är det enklaste sättet att få grepp om den rara och nästan "osynliga" hasselmusen. Detta måste göras nu innan det blir grönt. Sveringes främste kännare av mössen, Boris Berglund, kan säkert hjälpa till. Han bor i Baldringe och är ofta i Simrishamn. Finns det några bon i planområdet hittar han dem. Han är helt makalös när det gäller just hasselmöss. Och han vill säkert ha ett arvode för en eventuell inventering.

Även om det inte finns hasselmöss vid just gamla minkfarmen kan platsen vara viktig som spridningskorridor. 

Bengt Bengtsson, Simrishamn - 2021-03-12

Eftersom jag är ersättare i Byggnadsnämnden, vill jag påpeka att förhandsbeskedet beviljades av en oenig nämnd. Den s.k. Allliansen röstade för, medan oppositionspartierna röstade emot. Detta är det sedvanliga mönstret i Byggnadsnämnden, oavsett om förordningar, naturvärden eller allmänna intressen talar emot eventuella exploateringar. Kommunens genomarbetade och relativt restriktiva översiktsplan ignoreras regelmässigt. Vi kan därför bara hoppas att Länsstyrelsen sköter sin tillsyn och överprövningsplikt...