Blekinges första nationalpark

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2020-12-21

Hanö – Listershuvud föreslås bli Blekinges första nationalpark

"Länsstyrelsen har i samråd med Sölvesborgs kommun lämnat in ett förslag till Naturvårdsverket som kan
leda till att Blekinge får sin första nationalpark. Området gäller naturreservaten Hanö och Listershuvud
tillsammans med biotopskyddsområdet Malkvarn och angränsande vattenområde.

 

Det är regering och riksdag som beslutar om bildandet av nationalparker efter de förslag som
Naturvårdsverket pekat ut i sin nationalparksplan. Vägen från idé till invigning är lång och bygger
stor delaktighet och samsyn mellan flera parter."
Ref: https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---blekinge/2020-12-08-hano---listershuvud-foreslas-bli-blekinges-forsta-nationalpark.html

 

Naturvårdsverket köpte större delen av Hanö (192 hektar) i slutet på 2016, så det finns kanske
en stor chans att det kan bli en nationalpark därute. Listershuvud nat.reserv. ägs av kommunen.

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2021-08-25

Naturvårdsverket ska se över vilka områden som är aktuella för nationalparksbildning nästa år. I slutet på 2022 ska de ha en lista på
områden som ska prioriteras för att bli nationalparker. Det är en långdragen process innan en nationalpark kan bli verklighet,
säger Ola Larsson på Naturvårdsverket.    
Källa: BLT 2021-08-20, https://www.blt.se/solvesborg/hano-listershuvud-har-graddfil-nar-nya-nationalparker-ska-utses-8669035f/