Stäpphöken i Olsfors

Claes Persson, Hultafors - 2017-05-01

Efter litteraturstudier (Svensson/Fågelguiden och Forsman/Flight identification of raptors) blev det en honfärgad stäpphök. Det som gjorde att jag uteslöt ängshök och blåhök var det oerhört tydliga vita "halsbandet" samt att den var som Svensson skriver "vråklik". Desutom lite väl tidigt på året för änhshök. Fågeln sågs mellan Olsfors och Upptröst när den flög upp från ett uppväxande hygge nära jag kom förbi på cykel. Fågeln gjorde en sväng bort från mig men kom sedan tillbaks och flög rätt över mig på några tiotal meters höjd.  Fågeln fortsatte sedan stadigt mot nord/nordost. Obstid totalt knappt en minut i bra ljus.
När jag sedan låg hemma på soffan några timmar senare med katten på magen passerade en kärrhök utanför fönstret, men jag hann inte artbestämma den.

Claes Persson, Hultafors - 2018-02-04

Jag fick inte denna godkänd, så den är borttagen. RRK anförde bristande dokumentation, vilket jag respekterar.
Den upptäcktes när jag kom cyklandes, jag hade en bra kikare med, men ingen kamera. Och även om fågeln kom nära hade jag inte sinnesnärvaro att plocka alla karaktärer.

That's life!