Simon carrington, Kalmar - 2016-12-01

Decemberjakten 2016 KAX: 

Start: 1 December 00:00

Slut: 31 December 00:00

1) Skriv ditt namn.

2)Skriv in den art du sett samt lokal. För att göra det enkelt så lägg gärna in många arter i samma inlägg så att antalet inlägg reduceras. Alltså redigera ditt egna inlägg efterhand.

3)Skriv in ditt totala antal arter.

 

Sedan sköter jag poänggivningen. Regler för det ses nedan:

Observera att dessa poäng gäller för upphittaren/upphittarna. KAXARE som ser en ovanlig art dvs. mellan 5-50 poäng får utefter exemplet:

1:a 5 poäng

2:a 4 poäng

3:a 3 poäng

4:a 2 poäng

5:a-X 1 poäng

 

För 10 poängsarter kan alltså 9 personer få högre poäng än 1 och för 50 poängsarter kan 49 personer få högre poäng än 1. 

Poängen subtraheras alltså med 1 för varje person som observerst arten (då det gäller samma individ), ny individ=nedanstående poängsystem. 

1) Poäng för de flesta arter=1 poäng. 

2) Poängen för en art kan vara olika beroende på lokal. Art som ej setts på lokalen tidigare i december=5 poäng.

3) Arter som aldrig tidigare observerats i December KAX (genom AP)= 20 poäng.

4) Ny art för KAX 2016=10 poäng

5) Ny art för KAX någonsin=50 poäng

6) Ovanligt decemberfynd (färre är 10 obsar någonsing enligt AP)=8 poäng.

7) Ovanliga tomtobservationer= 3p (bedöms utefter geografiskt läge samt art)

8) Extra poäng arter:

Hökuggla=10 P

Bändelkorsnäbb=10 p

Sibirisk järnsparv=10 poäng

 

Observera att dessa extra poäng läggs på på övriga poängsumman: T.ex.sibirisk järnsparv=ny art för Kalmar kommun=50 P, ny art för KAX 2016=10 p, ny art för lokalen i December=5 poäng, ovanligt decemberfynd=8 poäng, ovanlig tomtobservation (kan också fås)=3 poäng, extra poäng=10 poäng. Sammanlagd maximal poäng utdelning för sib. järn.=86 poäng. Det finns alltså en hel del högpoängare.

 

Lycka till och ut och slit med er. Mvh Simon Carrington!

Simon carrington, Kalmar - 2016-12-01

Simon Carrington

Svartö:

Kanadagås

Grågås

Blåmes

Ängspiplärka

Tofsmes

Blåmes

Gräsand

Storskrake

Bergfink

Grönfink

Bofink

Steglits

Pilfink

Gråsparv

Gulsparv

Gråsiska

Ringduva

Kungsfågel

Sparvhök

Fjällvråk

Havsörn

Gärdsmyg

Koltrast

Gröngöling

 

Bergaviksdammarna

Bläsand

Råka, 25 ex

Grönsiska

 

Norrlidsbastun; fågelmatning

Rödhake

 

Jenny nyströmsskolan

Kaja 

Skata

 

Jutebron

Smådopping, <5 ex

 

Totalpoäng:31 P

Dan Bengtsson, Kalmar - 2016-12-04

Dan Bengtsson

Talgoxe Fjärilsvägen

Blåmes Fjärilsvägen

Tamduva Fjärilsvägen

Nötväcka Fjärilsvägen

Skata Fjärilsvägen

Domherre Rävgården

Talltita Rävgården

Ormvråk Rockneby

Sångsvan Rockneby

Kaja Rockneby

Korp Lindsdal

Rödhake Fjärilsvägen

 

!2p

Gustav Henriksson, Vassmolösa - 2016-12-04

Gustav Henriksson

Resby

Fasan

Ormvråk

Sparvhök

Tamduva

Spillkråka

Större hackspett

Gärdsmyg

Koltrast

Björktrast

Dubbeltrast

Entita

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Skata

Kaja

Kråka

Korp

Gråsparv

Pilfink

Domherre

Gulsparv

Östra Resby

Rödglada

Bergfink

Arby

Gräsand

Grönfink

Stenknäck

Lerbäckarna

Tofsmes

Talltita

Kungsfågel

Nötskrika

-------------

31P

Simon carrington, Kalmar - 2016-12-05

Gustav du kan skriva 31 P längst ner! :)