Hallandskampen utspelar sig självklart i just Hallands landskap och är en tävling mellan fågelskådarna och kommunerna. Naturligtvis är Halland i våra ögon det bästa landskapet i landet, i totalt antal observerade arter på tredje plats, med bra skådning under alla årets månader. Men vad är så bra att det inte kan bli bättre

För att stimulera oss att lyfta skådningen än högre kommer en totallista över ställningen mellan skådarna i Halland och kommunvis att spegla vår ornitologiska aktivitet. Tack vare skådartäthet och ett antal bra lokaler ligger Falkenberg och Varberg i den absoluta Sverigetoppen vad gäller observerade arter under 2003, sannolikt kommer årets rally att få upp även de andra kommunerna i landskapet upp mot topp 10 under 2004.

Vad är microskådning?

Bakgrunden är enkel - fåglar upptäcks där det finns fågelskådare. Eftersom vi alla har begränsat med tid kan man enkelt öka den tid man har ute i fält genom att minska restiden. Det leder till att man skådar i det område där man bor eller jobbar och vips så håller man på med microbirding. Mot bakgrund av att vi nu har två års erfarenhet av microbirding har vi nu lärt oss att det finns mängder av ovanliga fåglar att hitta utanför traditionella fågellokaler - det handlar om målmedveten satsning och nyfikenhet på olika lokaler.

Under ett par år har det jagats arter i Halmstad och det har resulterat i ett antal nya fina fågellokaler. Fina skogslokaler med flera hotade växt och svamparter som inte hittats utan den interna fågeltävlingen. Rik biologisk mångfald ger fina fåglar! Detta är en av de fina vinster naturvården får av ett rally med många skådare som försöker hitta nya lokaler för att få in de svåra gränsarter som inte uppträder regelbundet. Vi tror på det här och därför har vi upprättat domänen microbirding.se för att samla lokala satsningar på ett och samma ställe på internet.