Välkomna till LaX 2020!

Landskrona kommun består till stor del av odlad mark och det är väl inte precis översållat med fågellokaler. Men det är trots allt en kustkommun vilket gör att man har god chans på sjö-och havsfåglar. Saxåns mynning har visat sig från sin bästa sida vid ett flertal tillfällen och Glumslövsbackar/Hilleshögs dalar samt Landskrona utfyllnad kan också ge bra utdelning, även om den senare var bättre förr! Skogsområdena söder om Häljarp och Saxtorp hyser en rad arter man inte finner ute i slättbygden. Många trevliga arter har noterats i Landskrona kommun och fler skall det bli! I fjol nådde vi upp till 187 årsarter.
I år skall vi bli ännu bättre!