ToX fortsätter med nya tag 2019. Vi ser fram emot nya spännande arter och nya intressanta lokaler.

I Tomelilla har vi gott om rovfåglar som kungsörn, havsörn, glada och ormvråk men även rariteter som stäppörn och aftonfalk kan grävas fram. Under stora delar av 2000-talet har man kunnat avnjuta sommargyllingens vackra sång upp i Drakamöllans naturreservat.

Våra mest kända fåglellokaler är Fyledalen (delar av den), södra delarna av Verkaån  och Drakamöllans naturreservat. Nu är det tid att sätta fler fågellokaler på karta. I kommunen finns elva naturreservat och flera andra naturområden som f.d. Christinehovs ekopark och Ullstorpsdalen.

Klicka på länken Karta över naturområden i Tomelilla. för att få en karta där områdena är utpekade. 

Närmare beskrivningar finns här Beskrivning av naturområden i Tomelilla