VÄLKOMMEN TILL STAX! Staffanstorp är en av Sveriges allra naturfattigaste kommuner. Vi är nog den enda kommun, åtminstone i Skåne, som saknar såväl sjö, kust och skog. Som skådare i Staffanstorp får man hålla till godo med de små våtmarker och dungar som ligger insprängda bland det kraftigt dominerande åkerlandskapet. Men i detta finns det också en viss charm. Väldigt få ovanliga fågelarter är givna under ett år, men tack vare det geografiska läget passerar stora flyttstråk vår som höst vilket ju kan föra med sig vad som helst. Och nya våtmarker har anlagts som borde kunna ge en del rastande vadare, något som varit svårt tidigare. Vi har också insett att skyfall under sommaren kan ge goda förutsättningar för vadare i tillfälliga vätor och har dragit fördel av detta under åren med udda fynd av t.ex kustsnäppa, myrspov, smalnäbbad simsnäppa, spovsnäppa, småsnäppa och tuvsnäppa.
Alla med lite erfarenhet av rariteter vet också att de inte alls behöver dyka upp på fina och kända fågellokaler. I kommunen gjordes t.ex. Skånes första fynd av rallhäger 1987 men vi kan inte längre leva på så gamla meriter så det är dags att jobba vidare för nya upptäckter av samma kaliber.
StaX har pågått sedan 2004. 2008 var det dittills bästa året med 191 arter. Antalet deltagare har också ökat och 14 st 2008 var även det rekord. Men vi vill gärna vara ännu fler.
StaX har gjort att vi upptäckt flera nya trevliga lokaler och framför allt har vi sett många trevliga och oväntade fåglar. Några höjdpunkter är t.ex. höksångare, större skrikörn, silkeshäger, svarthakad buskskvätta (2 st), rödhalsad gås, medelhavstrut och inte minst årliga observationer av dubbelbeckasin på en till synes säker spelplats på Torreberga. Det verkar också som Torreberga är en påtagligt säker lokal för blåhake i september, troligen en av de bästa i Skåne. Något som också känns spännande är att kommunens nordgräns, vid Kannik, verkar vara en ledlinje för sjöfåglar som sneddar över land under vårsträcket. Här finns definitivt bra fynd att göra med hårt slit!

Staffanstorp - kommunen där väldigt lite är givet men nästan allting är möjligt. Välkommen med din anmälan till StaX!