Välkommen till TreX!

Nu lägger vi själva upp bilder på Trex galleri!

Välj fil att ladda upp (maximalt 800 punkter bredd eller höjd, max 1024 kB och av typen jpg, jpeg, gif eller png). Bilden bör ha formatet liggande A4 för att skalas om snyggt men självklart kan andra format laddas upp.