Upptäckartävlingen
Lars Nilsson, Lomma - 2019-03-01 13:30

Berglärka 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-03-23 11:34

5 poäng till Lippe för dagens Svarthakde BuskskvättaCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-03-24 18:18

Lite poäng till Ingemar för dagens BK samt Gröngöling

Ingemar Andell, Lund - 2019-03-24 19:02

Tackar! Cool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-03-29 21:55

3 Poäng till Lippe för Gröngöling 28 MarsCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-07 12:27

Rödspov 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-11 19:01

Ägretthäger 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-11 19:02

Ger även poäng till Lippe för svarthake dopping i Kustdammen samt 3 poäng till Lillvik för dagens SpetsbergsgåsCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-12 12:02

3 poäng till Kristian för dagens Svathuvade måsCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-16 17:38

3 poäng till Kristian för gårdagens TobisgrisslaCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-17 16:18

3 poäng till Olof för dagens BKCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-21 13:41

3 poäng till Lars och Martin för dagens BlåhakeCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-24 13:13

Ringtrast 3 poäng samt Rödhalsad gås 5 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-25 19:20

Svarthuvad mås 3 poäng tackCool

Och även 3 poäng till Lippe för Svarthuvad mås

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-26 19:20

3 poäng till Ingemar för ÄgretthägerCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-29 17:39

3 Poäng till Kristian för GöktytaCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-30 19:00

Gröngöling 3 poäng samt Svarthakad Buskskvätta 5 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-05 17:01

3 poäng till Ingemar för dagens ÄngshökCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-14 13:28

Rapphöna 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-16 16:07

5 Poäng till Olof för dagens TurturduvaCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-19 15:00

3 poäng till Olof för NattskärraCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-19 15:01

Svarthakad Buskskvätta 5 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-21 23:42

Spetsbergs gås 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-21 23:43

5 poäng till Martin för TrastsångareCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-31 19:06

Trastsångare 5 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-06-01 18:34

Vitstork 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-06-02 21:38

Sommargylling 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-07-02 15:27

Vassångare 8 poäng samt Kornsparv 8 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-07-02 15:27

8 poäng till Lippe för RostandCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-07-26 11:49

Vaktel 5 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-07-27 12:08

Ängshök 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-08-09 10:44

Sandlöpare 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-08-19 19:36

3 poäng till Kristian för SandlöpareCool

3 poäng till Ingemar för Mindre HackspettCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-08-21 20:13

3 poäng till Kristian för ÄgretthägerCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-08-22 13:29

Trastsångare 5 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-08-25 11:11

3 poäng till Ingemar för GöktytaCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-09-04 09:42

Nattskärra 3 poäng tackCool

Och 5 poäng till Kristian för AftonfalkCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-09-19 12:03

Stäpphök 5 poäng tackCool

Samt 3 poäng till Lillvik för Tobisgrissla Cool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-09-28 10:54

Kaspisk trut 3 poäng tackCool

Poäng till Lillvik för Svarthakad buskskvätta 5 poäng samt 3 poäng för Mindre HackspettCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-10-11 08:18

Bredstjärtad Labb 3 poäng tackCool

Samt 5 poäng till Andreas för TaigasångareCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-10-27 18:19

Poäng till Kristian för dagens Alkekung samt BrellarCool

Kristian Ståhl,  - 2019-10-30 20:10

Bra att Du håller ordning på detta, Lars! Ser svårt ut att komma i närheten av Din hitrate, men kan man plocka  några 8p i veckan så kanske.....

Lars Nilsson, Lomma - 2019-11-16 17:17

Rödhalsad Gås 5 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-12-07 12:43

Grålira 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-12-21 06:56

3 poäng till Ingemar för RördromCool