FiB 2021

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2021-08-17

Fåglar i Blekinge nr 2, 2021 finns nu i digital utgåva. Den kan läsas här:
http://www.kok-torhamn.se/faglar_i_blekinge/Fib2_21_pdf_ny.pdf

Jag vet inte om detta är den finala utgåvan eftersom ISSN nummer saknas
(pliktexemplar ska väl till KB?), liksom sidhuvud, sidnr och innehållsförteckning.
Det kommer snart en länk via vbof.se också.

 

 

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2021-12-16

Fåglar i Blekinge nr 3, 2021 finns nu i digital utgåva. Den kan läsas här:
http://www.kok-torhamn.se/faglar_i_blekinge/fib3_21.pdf

 

Fortfarande utan ISSN, ansvarig utgivare (inkl.adress), sidnr, innehållsförteckning,... men fantastiskt fina bilder från östra Blekinge.
Lite oklart om alla bilderna är tagna av namngiven fotograf på sid 12 (av 15). Har skickat synpunkter till trolig utgivare.
Det kommer länk på vbof.se så småningom.