Torupa flo

Dan Hammarlund, Lund/Bosarp - 2021-06-24

FYI:

Under senare år har den lilla sjön Torupa flo (som är den enda sjön i norra delen av Simrishamns kommun och bl a en viktig rast- och häckningsplats för fågel och med ynglande groddjur) fått ett allt lägre vattenstånd, och nu är den helt torrlagd. Jag misstänker att det kan ha att göra med anläggandet av en omfattande äppelodling just nerströms (just NO om Albovägen) som förses med vatten från borrade brunnar strax intill (just väster om och uppström sjön). Finns det tillstånd för vattenverksamhet? Jag menar att Länsstyrelsen bör utöva tillsyn här. Se karta för lägesangivelse, det är sjön i mitten det handlar om (egentligen två, men Torupa flo är den större).

Lars Edman,  - 2021-06-27

Kan ske kan ett leader- projekt ta tag i detta? Jag kan kolla.