Flytta obsar till ny lokal, Charpentiers våtmark

Anders Peltomaa, Sölvesborg - 2021-04-29

Vid ett av mina försök att få bra obs på citronärlan så träffade jag JE (Sbgs kommunekolog) han berättade om ansökningarna av markägaren att fylla ut våtmarken och sa att den vore angeläget att den blev inlagd som en egen lokal i AP så att länsstyrelsen kan se vad som vi ser där. Som det är nu så hamnar allt på Sölvesborgsviken. Den sista ansökan blev avslagen tack vare att de begärde en remiss från JE. Hotet finns att nästa ansökan blir godkänd och då försvinner den kanske bästa våtängsmarken som vi har. Om markägaren får tillstånd att fylla ut, så blir kan ju nästa steg bli avstyckning och nya hus...

FLE har nu skapat en lokal i Artportalen för platsen, Charpentiers våtmark. Alla borde flytta sina obsar till den nya lokalen, och när ni hör småfläckig sump så kom ihåg att använda den nya lokalen...