Pågående jaktbrott

André Julinder, Sölvesborg - 2021-03-31

Hej på er! 

Vi är flertalet lokalskådare som på senare tid bevittnat pågående jakt ute på Kråkenabben. Detta har pågått under senaste åren men i vår upplever jag personligen att deras närvaro ökat frekvent. Det förekommer ingen allmän jakttid på några fågelarter under vårsträcket och tyvärr har flertalet av oss sett jägarna skjuta diverse ankor. Med andra ord anser jag inte detta som försvarbart att kalla det för skyddsjakt på skarv om sådant tillstånd finns.

Jag vill därför skicka en uppmaning till er som planerar att besöka lokalen framöver att i största möjliga mån dokumentera pågående jakt samt polisanmäla händelsen omgående. När häcksäsongen närmar sig med stormsteg känns det oerhört tragiskt att frekvent jakt ska tillåtas pågå på Västblekinges finaste fågellokal. Om det nu pågår ett jaktbrott där ute måste vi få stopp på detta, innan både fåglar och fågelskådare överger lokalen! 

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2021-04-01

Ja de är tillbaka efter ett par decenniers frånvaro. I nov såg jag jägarna en gång då de hade skarvattrapper på västra udden. Vet inte om de hade tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva skyddsjakt. Det är väl ingen allmän jakttid längre på storskarv. Sedan såg jag två herrar med bössor i feb som gick från västra udden norrut utan att skjuta något. 

Dessvärre är det allmän jakttid på följande arter under mars-april:
- Havstrut, gråtrut och fiskmås: 1 aug - 31 mars
- Björktrast, nötskrika: 1 aug -31 mars
- Kråka, kaja och skata: 1 jul - 15 april

Ingen jakttid på änder/dykänder/gäss efter 31 jan. Naturvårdsverket har skickat ett förslag på nya jakttider till regeringen.
https://www.regeringen.se/remisser/2020/07/remiss-av-naturvardsverkets-forslag-pa-jakttider/
Instämmer med André att man ska dokumentera ev. jaktbrott. Det gäller bara att hålla koll på vad de skjuter.  

 

Patric Österblad, Sölvesborg - 2021-04-27

Ring polisen direkt !

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2021-05-17

En herre med kamouflageuniform stegade ut på västra udden i torsdags 13 maj. Han satte sig längst ut på nabben och tog fram ett kulgevär med kikarsikte och något som såg ut som en 10 cm lång ljuddämpare vid bössmynningen. Skyddsjakt på storskarv? Efter en timme kom en yrkesfiskare med båt och började vittja nät precis utanför kustjägarens sittplats och då reste han sig och gick utan att ha avlossat några skott. Drog iväg, troligen ej kvar, sträckande mot norr.

 

Skyddsjakt på storskarv:

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt på skarv i Blekinge läns bräckvattenområde från 2019-02-14 till och med 2021-12-31.
Ref: https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/djur/jakt-och-vilt.html#0
Beslut: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c025c4b/1596612382096/beslut-om-skyddsjakt-skarv.pdf

 

Licensjakt efter gråsäl

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt efter gråsäl inom Blekinge län.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/djur/jakt-och-vilt/licensjakt-efter-grasal.html

 

 

 

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2021-09-20

Höstens skyddsjakt (?) på storskarv har startat på Kråkenabben. Igår sattes skarvattrapperna ut på västra udden
och två herrar gömde sig bakom ett kamouflagenät. Inte en skarv sikte så de gav upp efter en timme, eller var
de irriterade på vår närvaro på den andra udden? Nuvarande tillstånd för skyddsjakt i Blekinge gäller t.o.m. 31 dec 2021.