Skuldlistan 2020

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2021-01-26

4 obsar kvar på fjorårets skuldlista (kaspisk trut 2, brunglada 1 samt sib gran ).
Ingen av dessa påverkar årstotalen, så årslistan för SöX 2020 stannar på 224 arter

och för Sbg kommun 226.

Alförrädarna på Kråkenabben 1 april (!) 2019 har ännu inte rapporterats till RRK,
så dessa lär snart underkännas på AP. 

 

För KarlX del är det inga fynd på skuldlistan som påverkar årstotalen, men några underkända obsar hade ökat densamma. 

Ett fynd av örnvråk har inte rapporterats ännu och kan således påverka kommunårslistan på AP negativt. Somliga verkar 
inte rapportera till RK/Rrk och då underkänns dessa per automatik efter en viss tid (1.2 och 1.8?). 

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2021-01-28

Apropå skuldlistor: En visselblåsare meddelade nyligen att mindre skrikörnen i Karlshamn 2018-09-14 ligger kvar hos
observatörens KarlX totallista. Alltså dags att ta bort arten från totallistan. Ingen nämnd, ingen glömd.