2019 och ny säsong för microbirding. För vår del är det 15:e året och vi kör på som vanligt och ser hur många deltagare och arter vi får ihop i år. Under 2018 noterade vi hela 191 arter vilket var 14 arter fler än året innan och klart över vår målsättning på 180 arter. 2018 rapporterades det på Artportalen 11 arter i Svex som vi inte såg vilket gör att totalsumman stannade på fantastiska 202 arter vilket är nytt rekord. En ny art sågs 2018 och det var en blek tornseglare som den 7 november höll till några timmar vid Havgårdssjön.Om observationen godkänds har det i kommunen nu observerats totalt 269 arter.

Av ovanligare arter som sågs i Svex under 2018 bör nämnas följande: Fjällgås, småskrake, smålom, småsnäppa, rödspov, kustlabb, svarthuvad mås, kaspisk trut, kentsk tärna, svarthakad buskskvätta, taigasångare, talltita, rosenfink och snösparv.Dessutom sågs ägretthäger (på 8 olika lokaler med som mest hela 34ex i Havgårdssjön), kustpipare, mosnäppa, spovsnäppa, myrspov, nattskärra, skäggmes och pungmes.

Även 2018 var ett bra rovfågel år och även detta år sågs det tre sällsynta örnarter i området.Större skrikörn sågs från 7 januari till 3 februari samt en ny individ sågs 15 oktober.Mindre skrikörn sågs med troligtvis 2 olika individer mellan 29 juli och 13 september.Till mångas glädje dök åter igen en kejsarörn upp i markerna den 7 oktober, den sågs från och till i området fram till slutet av november men är troligen kvar. Av övriga rovfågelsarter bör nämnas stäpphök med 3 individer samt ängshök.Brungladan höll till i området hela säsongen men någon häckning kunde ej konstateras.

Vår kommunfågel svarttärnan lyckades även 2018 med häckningen och 15 par fick 12 ungar på vingarna vilket utgjorde exakt halva Skånes population.Brandkronad kungsfågel häckade troligen under året och arten hördes sjunga åtminstone på 2 lokaler under säsongen med som mest 3sjungande hanar i bokskogen under juni.Årtan misslyckades troligen med häckningen p.g.a. den varma och torra sommaren.

Målet för 2019 är åter igen att se så många arter som möjligt, att hänga in en ny kommunart eller att göra något annat häftigt fynd. Fåglarna finns där ute så bara på med utrustningen och ut och slit i markerna. Anmäl dig till Svex redan idag, kanske är det du som gör årets fynd.