Hela artlistan för microbirding.se

Detta utgör hela den aktuella artlistan samt vilket datum arten först rapporterades från.

Tallbit 2019-10-26 Vimmerby 
Blek tornseglare 2019-10-23 Simrishamn 
Dvärgsparv 2019-10-20 Falkenberg 
Kungsfågelsångare 2019-10-13 Malmö 
Sib. piplärka 2019-10-13 Simrishamn 
Lunnefågel 2019-10-13 Varberg 
Tretåig hack. 2019-10-08 Leksand 
Stäppörn 2019-10-07 Vellinge 
St. piplärka 2019-10-04 Laholm 
Jaktfalk 2019-09-28 Varberg 
Ormörn 2019-09-22 Malmö 
Tajgasångare 2019-09-19 Skurup 
Fjällabb 2019-09-04 Vellinge 
Tajgablåstjärt 2019-08-22 Svalöv 
Bändelkorsnäbb 2019-07-24 Halmstad 
Tofslärka 2019-07-20 Ystad 
Dammsn. 2019-07-11 Simrishamn 
Tereksnäppa 2019-07-08 Sölvesborg 
Ökentrumpetare 2019-07-08 Falkenberg 
Mindre lira 2019-07-04 Varberg 
Sib. tundra. 2019-06-28 Falkenberg 
M. skrikörn 2019-06-18 Ystad 
Medelh.trut 2019-06-16 Simrishamn 
Vitögd dyk. 2019-06-12 Falkenberg 
Rosenstare 2019-06-07 Vellinge 
Rh. törnsk. 2019-06-07 Falkenberg 
Blåv. årta 2019-06-05 Kalmar 
Saxaulså. 2019-06-04 Kungsbacka 
Smal. simsn. 2019-05-28 Halmstad 
Busksångare 2019-05-25 Tomelilla 
Höksångare 2019-05-23 Kalmar 
Flodsångare 2019-05-20 Simrishamn 
Biätare 2019-05-19 Sölvesborg 
Lundsångare 2019-05-19 Kalmar 
Vitvingad tärna 2019-05-18 Lund 
Vaktel 2019-05-18 Kävlinge 
Kornknarr 2019-05-17 Kungsbacka 
Småsnäppa 2019-05-17 Varberg 
Rosenfink 2019-05-12 Simrishamn 
Spovsnäppa 2019-05-11 Vellinge 
Turturduva 2019-05-11 Simrishamn 
Kärrsångare 2019-05-10 Lund 
Sommargylling 2019-05-09 Lund 
Härmså. 2019-05-07 Simrishamn 
Nattskärra 2019-05-06 Lund 
Törnskata 2019-05-05 Trelleborg 
Dubbelbeckasin 2019-05-05 Lund 
Bivråk 2019-05-05 Lund 
Rödstr. pip. 2019-05-05 Kristianstad 
Rostand 2019-05-04 Göinge 
M. flugsn. 2019-05-04 Växjö 
Tuvsnäppa 2019-05-04 Lund 
Trädgårdssångare 2019-05-04 Lund 
Vassångare 2019-05-03 Lund 
Myrsnäppa 2019-05-02 Kalmar 
Silkeshäger 2019-04-30 Göinge 
Fältpiplärka 2019-04-30 Simrishamn 
Ortolansparv 2019-04-29 Sölvesborg 
Trastsångare 2019-04-29 Ystad 
Alpjärnsparv 2019-04-28 Simrishamn 
Mosnäppa 2019-04-28 Lund 
Fjällpipare 2019-04-28 Kungsbacka 
Näktergal 2019-04-26 Lomma 
Citronärla 2019-04-26 Varberg 
Gräshoppsångare 2019-04-26 Lomma 
Grå flugsn. 2019-04-26 Kävlinge 
Tornseglare 2019-04-24 Halmstad 
Skedstork 2019-04-24 Kalmar 
Aftonfalk 2019-04-23 Simrishamn 
Ängshök 2019-04-22 Sölvesborg 
Svarttärna 2019-04-22 Lomma 
Rödh. dykand 2019-04-22 Laholm 
H.b.flugsn. 2019-04-22 Kristianstad 
Kustpipare 2019-04-21 Varberg 
Storlabb 2019-04-20 Båstad 
Grönsångare 2019-04-20 Lund 
Törnsångare 2019-04-20 Malmö 
Am. sjöorre 2019-04-19 Falkenberg 
Sävsångare 2019-04-19 Lund 
Småfl. sump. 2019-04-18 Lund 
Bredstj. labb 2019-04-18 Varberg 
Alförrädare 2019-04-18 Ystad 
Svartvit flugsn. 2019-04-18 Vellinge 
Göktyta 2019-04-18 Varberg 
Gulärla 2019-04-17 Lomma 
Trädpipl. 2019-04-17 Kristianstad 
Svartb. strand. 2019-04-16 Varberg 
Lärkfalk 2019-04-14 Trelleborg 
Buskskvätta 2019-04-13 Lund 
Stäpphök 2019-04-13 Svedala 
Rödstjärt 2019-04-12 Lund 
Gök 2019-04-11 Lomma 
Grönbena 2019-04-07 Lund 
Gluttsnäppa 2019-04-07 Malmö 
Ärtsångare 2019-04-06 Malmö 
Ringtrast 2019-04-06 Halmstad 
Småtärna 2019-04-06 Lomma 
Lövsångare 2019-04-05 Lund 
Backsvala 2019-04-05 Lomma 
Silvertärna 2019-04-04 Halmstad 
Fisktärna 2019-04-03 Malmö 
Skräntärna 2019-04-03 Kävlinge 
Ladusvala 2019-04-01 Lund 
Svart stork 2019-03-31 Sjöbo 
Svarthals. dopp. 2019-03-30 Lund 
Småspov 2019-03-30 Malmö 
M. strand. 2019-03-30 Karlshamn 
Gulhämpling 2019-03-30 Simrishamn 
Svartsnäppa 2019-03-24 Varberg 
Stenskvätta 2019-03-23 Falkenberg 
Årta 2019-03-23 Skurup 
Brushane 2019-03-23 Lund 
Nilgås 2019-03-22 NV-Skåne 
Fiskgjuse 2019-03-20 Kristianstad 
Rödh.gås 2019-03-20 Kristianstad 
Rödspov 2019-03-19 Kristianstad 
Svarthuvad mås 2019-03-16 Skurup 
Am. kricka 2019-03-14 NV-Skåne 
Roskarl 2019-03-13 Varberg 
Brun kärrhök 2019-03-11 Lund 
Svarth. buskskv. 2019-03-11 Malmö 
Kentsk tärna 2019-03-11 Vellinge 
Praktejder 2019-03-06 Halmstad 
Pungmes 2019-03-05 Lund 
Sib. knölsv. 2019-03-05 Halmstad 
Kustlabb 2019-03-03 Lomma 
Hussvala 2019-03-02 Lund 
Vitn. islom 2019-03-02 Ystad 
Pärluggla 2019-02-17 Vimmerby 
Skärfläcka 2019-02-15 Vellinge 
St. strand. 2019-02-14 Laholm 
Kustsnäppa 2019-02-11 Laholm 
Svartn. islom 2019-02-05 Halmstad 
Trana 2019-02-03 Borås 
Svarthätta 2019-01-30 Halmstad 
Lappsparv 2019-01-28 NV-Skåne 
Kornsparv 2019-01-23 Ystad 
Skogssnäppa 2019-01-19 Lund 
Lappuggla 2019-01-18 Karlskrona 
Alkekung 2019-01-14 Varberg 
Härfågel 2019-01-13 Falkenberg 
Ljungpipare 2019-01-12 Vellinge 
Klykstj. storm. 2019-01-11 Lomma 
St. skrikörn 2019-01-10 NV-Skåne 
Nötkråka 2019-01-06 Halmstad 
Järpe 2019-01-06 Laholm 
Brun glada 2019-01-06 Kristianstad 
Prutgås 2019-01-06 Simrishamn 
Trädlärka 2019-01-06 Lomma 
Skedand 2019-01-06 Vellinge 
Drillsnäppa 2019-01-05 Ystad 
Gråspett 2019-01-05 Leksand 
Silltrut 2019-01-05 Ystad 
Sandlöpare 2019-01-05 Vellinge 
Gransångare 2019-01-05 Halmstad 
Rördrom 2019-01-05 Lomma 
Tjäder 2019-01-04 Laholm 
Trädg.träd. 2019-01-04 NV-Skåne 
Brandkr. kungsf. 2019-01-04 Malmö 
Kejsarörn 2019-01-04 Svedala 
Orre 2019-01-03 Laholm 
Kaspisk trut 2019-01-03 Lund 
St. korsnäbb 2019-01-03 Lund 
Vattenpiplärka 2019-01-03 Halmstad 
Toppskarv 2019-01-03 Halmstad 
Sparvuggla 2019-01-03 Kristianstad 
Myrspov 2019-01-03 Lomma 
M. hack. 2019-01-03 Kristianstad 
Svart rödstjärt 2019-01-03 Malmö 
Jorduggla 2019-01-03 Ystad 
Skärsnäppa 2019-01-02 Båstad 
Bredn. simsn. 2019-01-02 NV-Skåne 
Rapphöna 2019-01-02 Kristianstad 
Hökuggla 2019-01-02 NV-Skåne 
Dvärgbeckasin 2019-01-02 Båstad 
St. turturduva 2019-01-02 Halmstad 
Fjällgås 2019-01-02 Tomelilla 
Blåhake 2019-01-02 Halmstad 
Sävsparv 2019-01-02 Halmstad 
Skäggmes 2019-01-02 Halmstad 
Vattenrall 2019-01-02 Borås 
Berglärka 2019-01-02 Malmö 
Enkelbeckasin 2019-01-02 Skurup 
Berguv 2019-01-02 Malmö 
Snösparv 2019-01-02 Malmö 
Grålira 2019-01-01 NV-Skåne 
Vittrut 2019-01-01 Simrishamn 
Tofsvipa 2019-01-01 Kävlinge 
Morkulla 2019-01-01 Kävlinge 
Stenfalk 2019-01-01 Båstad 
Talltita 2019-01-01 Simrishamn 
Strandskata 2019-01-01 Båstad 
Dvärgmås 2019-01-01 Trelleborg 
Dubbeltrast 2019-01-01 Kalmar 
Vit stork 2019-01-01 Sjöbo 
Spetsbergsgås 2019-01-01 Sjöbo 
Taltrast 2019-01-01 Kristianstad 
Ägretthäger 2019-01-01 Lund 
Duvhök 2019-01-01 Laholm 
Gråhakedopp. 2019-01-01 NV-Skåne 
Skogsduva 2019-01-01 Kävlinge 
Varfågel 2019-01-01 Kalmar 
Gravand 2019-01-01 Varberg 
Kattuggla 2019-01-01 Alvesta 
Hämpling 2019-01-01 Svalöv 
M. sångsvan 2019-01-01 Svalöv 
Kärrsnäppa 2019-01-01 Landskrona 
Skärpiplärka 2019-01-01 Ystad 
Sädesärla 2019-01-01 Ystad 
Tofsmes 2019-01-01 Kristianstad 
Spillkråka 2019-01-01 Simrishamn 
Svarthakedopp. 2019-01-01 Båstad 
Smålom 2019-01-01 Ystad 
Gröngöling 2019-01-01 Kristianstad 
Järnsparv 2019-01-01 Skurup 
Vinterhämpling 2019-01-01 Malmö 
Kungsfiskare 2019-01-01 Skurup 
Strömstare 2019-01-01 Kävlinge 
Tretåig mås 2019-01-01 Malmö 
Tordmule 2019-01-01 Malmö 
Sädgås 2019-01-01 Kalmar 
Korp 2019-01-01 Kalmar 
Stjärtmes 2019-01-01 Kristianstad 
Bergfink 2019-01-01 Malmö 
Bergand 2019-01-01 Kristianstad 
Storspov 2019-01-01 NV-Skåne 
Fiskmås 2019-01-01 Trelleborg 
Fjällvråk 2019-01-01 Ystad 
Nötskrika 2019-01-01 Kalmar 
Kungsfågel 2019-01-01 Kristianstad 
Trädkrypare 2019-01-01 Kalmar 
Stare 2019-01-01 Malmö 
Rödvingetrast 2019-01-01 Ystad 
Tornfalk 2019-01-01 Kristianstad 
Grönsiska 2019-01-01 Kristianstad 
Smådopp. 2019-01-01 Malmö 
Sparvhök 2019-01-01 Ystad 
Havsörn 2019-01-01 Skurup 
Turkduva 2019-01-01 Svalöv 
Svartmes 2019-01-01 Simrishamn 
Sånglärka 2019-01-01 Svalöv 
Rödhake 2019-01-01 Trelleborg 
Ängspipl. 2019-01-01 Kristianstad 
Stenknäck 2019-01-01 Landskrona 
Gråsiska 2019-01-01 Kalmar 
Steglits 2019-01-01 Svalöv 
Rörhöna 2019-01-01 Kalmar 
Tamduva 2019-01-01 Skurup 
Grönfink 2019-01-01 Trelleborg 
Sidensvans 2019-01-01 Svalöv 
Storlom 2019-01-01 Vellinge 
Björktrast 2019-01-01 Kalmar 
Bofink 2019-01-01 Trelleborg 
Gärdsmyg 2019-01-01 Ystad 
Ejder 2019-01-01 Malmö 
Svärta 2019-01-01 Malmö 
Forsärla 2019-01-01 Trelleborg 
Sjöorre 2019-01-01 Malmö 
Bläsand 2019-01-01 Malmö 
Kricka 2019-01-01 Halmstad 
Rödbena 2019-01-01 Trelleborg 
Skäggdopp. 2019-01-01 Malmö 
Pilgrimsfalk 2019-01-01 Kristianstad 
Hornuggla 2019-01-01 Landskrona 
Domherre 2019-01-01 Skurup 
Stormfågel 2019-01-01 Malmö 
Blå kärrhök 2019-01-01 Trelleborg 
Småskrake 2019-01-01 Malmö 
Kungsörn 2019-01-01 Trelleborg 
Röd glada 2019-01-01 Trelleborg 
Ormvråk 2019-01-01 Trelleborg 
Gråhäger 2019-01-01 Trelleborg 
Sångsvan 2019-01-01 Trelleborg 
Salskrake 2019-01-01 Trelleborg 
Storskrake 2019-01-01 Trelleborg 
Snatterand 2019-01-01 Trelleborg 
Brunand 2019-01-01 Trelleborg 
Fasan 2019-01-01 Trelleborg 
Vigg 2019-01-01 Trelleborg 
Sothöna 2019-01-01 Trelleborg 
Gräsand 2019-01-01 Trelleborg 
Knipa 2019-01-01 Trelleborg 
Skata 2019-01-01 Trelleborg 
Havssula 2019-01-01 Malmö 
Nötväcka 2019-01-01 Karlshamn 
Talgoxe 2019-01-01 Trelleborg 
Storskarv 2019-01-01 Malmö 
Blåmes 2019-01-01 Trelleborg 
Skrattmås 2019-01-01 Malmö 
Entita 2019-01-01 Kalmar 
St. hackspett 2019-01-01 Kalmar 
Gulsparv 2019-01-01 Trelleborg 
Gråsparv 2019-01-01 Trelleborg 
Sillgrissla 2019-01-01 Malmö 
Vitkindad gås 2019-01-01 Trelleborg 
Tobisgrissla 2019-01-01 Malmö 
Ringduva 2019-01-01 Malmö 
Kaja 2019-01-01 Malmö 
Råka 2019-01-01 Malmö 
Kråka 2019-01-01 Malmö 
Pilfink 2019-01-01 Malmö 
Kanadagås 2019-01-01 Trelleborg 
Stjärtand 2019-01-01 Vellinge 
Gråtrut 2019-01-01 Malmö 
M. korsnäbb 2019-01-01 Svalöv 
Koltrast 2019-01-01 Trelleborg 
Knölsvan 2019-01-01 Malmö 
Havstrut 2019-01-01 Malmö 
Alfågel 2019-01-01 Malmö 
Bläsgås 2019-01-01 Skurup 
Grågås 2019-01-01 Trelleborg 
Rörsångare 2019-00-28 Sjöbo