Hela artlistan för microbirding.se

Detta utgör hela den aktuella artlistan samt vilket datum arten först rapporterades från.

Ringtrast 2020-04-06 Svedala 
Blåhake 2020-04-05 Vellinge 
Ladusvala 2020-04-05 Trelleborg 
Fjällgås 2020-04-04 Kävlinge 
Skräntärna 2020-04-04 Lomma 
Gluttsnäppa 2020-04-03 Ystad 
Vitögd dyk. 2020-04-01 Trelleborg 
Lövsångare 2020-03-29 Vellinge 
Svarthuvad mås 2020-03-27 Simrishamn 
Svartsnäppa 2020-03-27 Vellinge 
Gulhämpling 2020-03-24 Kristianstad 
Vitn. islom 2020-03-23 Laholm 
Stenskvätta 2020-03-21 Falkenberg 
M. strand. 2020-03-20 Varberg 
Brushane 2020-03-18 Vellinge 
Am. kricka 2020-03-18 Malmö 
Tornuggla 2020-03-17 Malmö 
Myrspov 2020-03-16 NV-Skåne 
Fiskgjuse 2020-03-16 Kävlinge 
Årta 2020-03-16 Laholm 
Kustlabb 2020-03-15 Kävlinge 
Rödspov 2020-03-14 Landskrona 
Praktejder 2020-03-05 Falkenberg 
Lappuggla 2020-03-03 Svalöv 
Skärfläcka 2020-03-02 Varberg 
Dvärgsparv 2020-02-23 Malmö 
Nilgås 2020-02-23 Kristianstad 
Storlabb 2020-02-23 Falkenberg 
Lunnefågel 2020-02-19 Varberg 
Bredstj. labb 2020-02-16 Lomma 
Pärluggla 2020-02-14 Falkenberg 
Kentsk tärna 2020-02-13 Kristianstad 
Medelh.trut 2020-02-09 Simrishamn 
St. strand. 2020-02-04 Varberg 
Lappsparv 2020-02-03 Ystad 
Rördrom 2020-02-01 Lomma 
Jorduggla 2020-01-31 NV-Skåne 
Skogssnäppa 2020-01-27 Ystad 
Bergstajgaså. 2020-01-27 Lund 
Pungmes 2020-01-25 Lomma 
Gulärla 2020-01-23 Trelleborg 
Sandlöpare 2020-01-12 Vellinge 
Svarthals. dopp. 2020-01-09 Simrishamn 
Tretåig hack. 2020-01-08 Leksand 
Kornsparv 2020-01-07 Ystad 
Silltrut 2020-01-06 Växjö 
Vattenpiplärka 2020-01-06 Lund 
Tjäder 2020-01-06 Laholm 
Kustpipare 2020-01-05 Vellinge 
Vitn. svärta 2020-01-05 NV-Skåne 
Svarth. buskskv. 2020-01-05 Falkenberg 
Jaktfalk 2020-01-05 Falkenberg 
Sparvuggla 2020-01-04 Växjö 
Kustsnäppa 2020-01-04 Varberg 
Berglärka 2020-01-04 Laholm 
Tobisgrissla 2020-01-04 Malmö 
Järpe 2020-01-04 Vimmerby 
Dvärgmås 2020-01-04 Malmö 
Grålira 2020-01-03 Laholm 
Berguv 2020-01-03 Malmö 
Nötkråka 2020-01-03 Karlshamn 
Tretåig mås 2020-01-03 Falkenberg 
Ljungpipare 2020-01-03 Varberg 
Orre 2020-01-03 Borås 
Am. bläsand 2020-01-03 NV-Skåne 
Hämpling 2020-01-03 Sjöbo 
Rapphöna 2020-01-03 Trelleborg 
Strandskata 2020-01-02 Malmö 
Trädlärka 2020-01-02 Trelleborg 
Svarthätta 2020-01-02 Karlshamn 
St. korsnäbb 2020-01-02 Lund 
Trädg.träd. 2020-01-02 NV-Skåne 
Stormfågel 2020-01-02 Falkenberg 
Prutgås 2020-01-02 Falkenberg 
Roskarl 2020-01-02 Falkenberg 
Dvärgbeckasin 2020-01-02 Varberg 
Brun kärrhök 2020-01-01 Vellinge 
M. hack. 2020-01-01 Halmstad 
Rödbena 2020-01-01 Trelleborg 
Brandkr. kungsf. 2020-01-01 Trelleborg 
Skärsnäppa 2020-01-01 Falkenberg 
Kärrsnäppa 2020-01-01 Falkenberg 
Morkulla 2020-01-01 Simrishamn 
Talltita 2020-01-01 Borås 
Skedand 2020-01-01 Lomma 
Vattenrall 2020-01-01 Ystad 
Tofsmes 2020-01-01 Kalmar 
Skäggmes 2020-01-01 Staffanstorp 
Sånglärka 2020-01-01 Svedala 
Strömstare 2020-01-01 Malmö 
Enkelbeckasin 2020-01-01 Svedala 
Stäppörn 2020-01-01 Svedala 
Kaspisk trut 2020-01-01 Lund 
Ringand 2020-01-01 NV-Skåne 
Tordmule 2020-01-01 NV-Skåne 
Bändelkorsnäbb 2020-01-01 Laholm 
Gransångare 2020-01-01 Ystad 
Sävsparv 2020-01-01 Kristianstad 
Stenfalk 2020-01-01 Ystad 
M. korsnäbb 2020-01-01 Falkenberg 
Härfågel 2020-01-01 Falkenberg 
Kattuggla 2020-01-01 Falkenberg 
Storlom 2020-01-01 Kristianstad 
Skogsduva 2020-01-01 Kävlinge 
Vit stork 2020-01-01 Tomelilla 
M. sångsvan 2020-01-01 Tomelilla 
Rödh.gås 2020-01-01 Ystad 
Nötskrika 2020-01-01 Göinge 
Brun glada 2020-01-01 Kristianstad 
Blå kärrhök 2020-01-01 Kristianstad 
Bergand 2020-01-01 Kristianstad 
Trana 2020-01-01 Vimmerby 
Stjärtmes 2020-01-01 Vimmerby 
Ägretthäger 2020-01-01 Alvesta 
Spetsbergsgås 2020-01-01 Alvesta 
Tofsvipa 2020-01-01 Alvesta 
Snösparv 2020-01-01 Simrishamn 
Sädesärla 2020-01-01 Skurup 
Varfågel 2020-01-01 Skurup 
Svartmes 2020-01-01 Sjöbo 
Svarthakedopp. 2020-01-01 Skurup 
Gråsiska 2020-01-01 Landskrona 
Hökuggla 2020-01-01 Skurup 
Vittrut 2020-01-01 Skurup 
Dubbeltrast 2020-01-01 Lomma 
Trädkrypare 2020-01-01 Lomma 
Vinterhämpling 2020-01-01 Lomma 
Sillgrissla 2020-01-01 Lomma 
Smålom 2020-01-01 Lomma 
Kungsörn 2020-01-01 Varberg 
Salskrake 2020-01-01 Varberg 
Gravand 2020-01-01 Varberg 
Gröngöling 2020-01-01 Varberg 
Rörhöna 2020-01-01 Kävlinge 
Domherre 2020-01-01 Svalöv 
Toppskarv 2020-01-01 Falkenberg 
Sjöorre 2020-01-01 Falkenberg 
Sparvhök 2020-01-01 Borås 
Sidensvans 2020-01-01 Kalmar 
Skärpiplärka 2020-01-01 Falkenberg 
Ängspipl. 2020-01-01 Falkenberg 
Stare 2020-01-01 Falkenberg 
Pilgrimsfalk 2020-01-01 Falkenberg 
Storspov 2020-01-01 Falkenberg 
Svart rödstjärt 2020-01-01 Ystad 
Gråhakedopp. 2020-01-01 Ystad 
Tallbit 2020-01-01 Varberg 
Fjällvråk 2020-01-01 Skurup 
Stjärtand 2020-01-01 Svalöv 
Kungsfiskare 2020-01-01 Skurup 
Smådopp. 2020-01-01 Skurup 
Gulsparv 2020-01-01 Skurup 
Bergfink 2020-01-01 Skurup 
Rödvingetrast 2020-01-01 Skurup 
Kungsfågel 2020-01-01 Skurup 
St. hackspett 2020-01-01 Skurup 
Bläsgås 2020-01-01 Skurup 
Spillkråka 2020-01-01 Svalöv 
Duvhök 2020-01-01 Svalöv 
Brunand 2020-01-01 Svalöv 
Röd glada 2020-01-01 Ystad 
Järnsparv 2020-01-01 Landskrona 
Taltrast 2020-01-01 Landskrona 
Tornfalk 2020-01-01 Landskrona 
Korp 2020-01-01 Svalöv 
Sothöna 2020-01-01 Trelleborg 
Stenknäck 2020-01-01 Karlshamn 
Kricka 2020-01-01 Trelleborg 
Snatterand 2020-01-01 Trelleborg 
Havssula 2020-01-01 Landskrona 
Fasan 2020-01-01 Landskrona 
Bläsand 2020-01-01 Landskrona 
Nötväcka 2020-01-01 Tomelilla 
Grönsiska 2020-01-01 Svalöv 
Ormvråk 2020-01-01 Svalöv 
Vitkindad gås 2020-01-01 Varberg 
Entita 2020-01-01 Tomelilla 
Kanadagås 2020-01-01 Malmö 
Grönfink 2020-01-01 Lund 
Steglits 2020-01-01 Lund 
Björktrast 2020-01-01 Lund 
Havsörn 2020-01-01 Skurup 
Storskrake 2020-01-01 Skurup 
Forsärla 2020-01-01 Skurup 
Blåmes 2020-01-01 Svalöv 
Bofink 2020-01-01 Lund 
Ringduva 2020-01-01 Skurup 
Gråhäger 2020-01-01 Skurup 
Svärta 2020-01-01 Skurup 
Havstrut 2020-01-01 Skurup 
Småskrake 2020-01-01 Skurup 
Ejder 2020-01-01 Skurup 
Talgoxe 2020-01-01 Lund 
Gärdsmyg 2020-01-01 Skurup 
Vigg 2020-01-01 Skurup 
Fiskmås 2020-01-01 Skurup 
Skrattmås 2020-01-01 Skurup 
Storskarv 2020-01-01 Skurup 
Skäggdopp. 2020-01-01 Skurup 
Alfågel 2020-01-01 Skurup 
Sångsvan 2020-01-01 Skurup 
Rödhake 2020-01-01 Skurup 
Kråka 2020-01-01 Skurup 
Råka 2020-01-01 Skurup 
Kaja 2020-01-01 Skurup 
Gråtrut 2020-01-01 Skurup 
Knipa 2020-01-01 Skurup 
Gräsand 2020-01-01 Skurup 
Knölsvan 2020-01-01 Skurup 
Koltrast 2020-01-01 Skurup 
Skata 2020-01-01 Malmö 
Hornuggla 2020-01-01 Skurup 
Sädgås 2020-01-01 Simrishamn 
Turkduva 2020-01-01 Malmö 
Tamduva 2020-01-01 Svalöv 
Grågås 2020-01-01 Skurup 
Gråsparv 2020-01-01 Lund 
Pilfink 2020-01-01 Lund