Pungmes 2020
Olof Persson, Staffanstorp - 2020-05-21 21:10

Jag har tidigare år lagt ut lite info om läget i Lox och det är hög tid att går så även i år. Det finns dock några dilemman som jag strax återkommer till.

Till Borgeby tegelbruk återkom en hane från i fjol och en häckning inleddes där honan tog hand om kullen.  Det har gått bra så långt och honan matar för fullt. Jag blev dock lite orolig då lokalen besöktes av många skådare. Paret inledde bobyggen på flera ställen innnan de slutligen bestämde sig. Om de blev störda eller inte är svårt att säga säkert men fåglanas beteende gjorde mig lite betänksam. Hanen drog sedan vidare till Barsebäcksmossen för ett nytt häckningsförsök. För närvarande finns också en ensam bobyggande hane vid tegelbruket.

Ingemar Andell upptäckte sedan en bobyggande hane 809 i Alkärret. Här blev situationen mycket komplicerad. Det första boet, A, övergavs och han byggde ett nytt bo B, tillsammans med hona 801. Den första hanen ersattes sedan av en annan hane, 856, medan 809 gick tillbaka till sitt första bo. Hane 856 och hona 809 byggde tillsammans vidare på boet och ägg lades. De lämnade sedan bo B och övertog nu hane 809s bo A! Hane 809 satte nu igång ett bobygge en bit bort (C). Det var bo A som var synligt från vägen ut till badplatsen. Bo B hittade jag sedan nedblåst, innehållandes 4 ägg. Sådant händer tyvärr ibland och i det här fallet var nog kvisten för svag. Bo A övergavs sedan av paret och både honan och hanen återfanns på andra ställen. Boet hängde kvar några dagar men den 17 maj hittade jag det på marken. Här blir det riktigt konstigt. Boet var tomt, trots att det var i princip fullständigt och då brukar det innehålla ägg. Det blåste ju rejält från V och NV dessa dagar men boet låg inte där man skulle förvänta sig att det skulle hamna. Det finns också en del spår i omgivningarna, bl. a avhuggna grenar, som gör att misstankarna går mot äggsamlare. Det går inte att bevisa men omständigheterna är så oklara att jag nu vill vara väldigt försiktig med att lämna ut närmare uppgifter om häckningar. 

Det kan ändå nämnas att det finns pungmesar på flera ställen i Lomma kommun. För närvarande har vi sammanlagt 5 hanar varav en ruvar en kull. En hona matar ungar (Borgeby), ett bobyggande och därtill tre (än så länge) ensamma hanar. Jag har också tillfälligtvis sett (minst) en okänd omärkt hona men har (ännu) inte lokaliserat henne. 

Jag vill uppmana alla till stor försiktighet. Pungmesen är nu en av Sveriges fåtaligaste häckfåglar och placerades i kategorin CR, akut hotad på rödlistan. I nuläget är det Lomma (och Kävlinge då!) samt Kristianstad som hyser flertalet häckningar.