Svar analys sommaren 2019
Johan Gustafsson, Lund - 2019-09-04 11:02

Under de tre sommarmånaderna rapporterades det 144 arter till artportalen i Svalövs kommun. Det är en mindre än samma period förra året! 11 arter rapporterades i år som inte fanns med i fjol och 12 av fjolårets arter saknades i år. 

De mest intressanta fynden eller brist på fynd är dessa:

  • Taigablåstjärt. Ett fynd av denna mytomspunna fågel från de djupaste skogarna rapporterades från Svenstorp 22/8. I Skåne finns totalt 8 fynd godkända tidigare, det första gjordes 1965 men sedan 2008 har har sju av fynden gjorts. De flesta handlar om fynd under vinterhalvåret och godkänns Svenstorpsfyndet av rapportkommitén blir det Svalövs kommuns första och det första sommarfyndet. Vi avvaktar med spänning.
  • Svart stork– det andra fyndet för kommunen rapporterades med bild den16/8 strax väster om Stenestad. Första fyndet är från 1992 i Källs Nöbbelöv. 
  • Småfläckig sumphöna. Kommunens andra fynd gjordes 17/6 vid Bokholmen då minst tre hanar spelade i den stilla sommarnatten. En individ spelade också den 19/6. Kommunens första fynd var två spelande individer vid Bulls måse i maj 2011. Fyndet vid Bokholmen tycker jag är mycket intressant. Här finns precis rätt biotop för arten till skillnad från Bulls måse där vassen dominerar vilket inte lockar den småfläckiga. Årets fynd gjordes ganska sent under säsongen och jag tror inte att detta var några tillfälliga rastare utan att det handlar om fasta revir. Att de inte upptäcktes tidigare beror helt på att ingen skådare varit på plats nattetid tidigare under säsongen och arten spelar normalt bara när det är helmörkt. En spännande uppgift att kolla upp nästa säsong!
  • Gulhämpling. Enligt checklistan finns tre tidigare fynd av arten i kommunen. Det första från 1976. Dessutom finns en osäker rapport från 2012. I år dök arten åter upp med ett fynd i Härsnäs 2/8.
  • Ingen vit storkhar rapporterats under årets sommar! Med tanke på att det numera finns ett sjuttiotal par som häckar fritt i Skåne så borde väl fler ses också i Svalövs kommun – när kommer vår första häckning?
  • Den svarthalsade doppingenuteblev i år i Bokholmen efter att ha genomfört lyckade häckningar tre år på rad. Intressant är att skrattmåskolonin också övergavs – varför?
  • Årtafinns rapporterad med ett fynd under sommaren i Bokholmen. 2017 häckade den men saknades sommaren 2018.
  • Göktytafinns rapporterad 4 gånger under juni – augusti i år medan den saknades helt sommaren 2018. Vi anar väl en positiv trend för arten i kommunen även om några bevis för lyckad häckning inte finns. 
  • Bändelkorsnäbb. En ganska ovanlig art med en rapport från Härsnäs 27/7. 2016 fanns ett fynd, 2017 fanns flera rapoorter i kommunen medan arten helt saknades i fjol.
  • Vadare. Flera fynd av ovanliga arter i inlandet har gjorts, bl a myrspov, spovsnäppa, småsnäppa, mosnäppa och kustpipare. Dammen vid Prästafäladen har varit hårt bevakad även om den ett tag var nästan helt tom. Vadarsträcket fortsätter nu i september och jag tänker att det är bättre att sammanfatta dessa arter längre fram i höst. 

Ut och möt höstens flyttfåglar! Hösten är en spännande tid för när fåglarna flyttar kan det dyka upp nästan vad somhelst var som helst!