AlveX 2019

Vad stort sker, sker smått

Foto: Christer Henriksson

Foto: Nisse Thunell

Alla hälsas hjärtligt välkomna till ett nytt skådarår, som med säkerhet kommer att bjuda på många spännande ögonblick i fält. En av de stora fördelarna med microskådning är att Du får lära känna dina lokaler på hemmaplan samt vilka arter som finns i kommunen. Du får chansen att upptäcka nya arter och nya lokaler på hemmaplan. Är Du intresserad att vara med, tveka inte! Greppa kikaren och ge dig ut i fält!

Övningsledning: Per-Stefan Hallberg & Nisse Thunell

Aktuellt

NU ÄR 2019 HÄR. NU BÖRJAR VI OM IGEN. UT OCH SLIT!

 
Månadens target!

Fjällgås, Gravand, Stjärtand, Skedand, Alfågel, Brun kärrhök, Pilgrimsfalk, Dvärgbeckasin, Skogssnäppa, Silltrut, Pärluggla, Berglärka, Skärpiplärka, Skäggmes, Lappsparv

 
Månadens mega!
Smådopping, Mindre sångsvan, Bläsgås, Spetsbergsgås, Vitkindad gås, Kungsörn, Blå kärrhök, Fjällvråk, Ljungpipare, Kungsfiskare, Råka, Svartkråka, Nötkråka, Vinterhämpling, Snösparv
 
Nyast i Galleriet
Berglärka
Sjöby, 2015-10-31
Foto: Nisse Thunell