KiX 2018

Östergötlands framsida

Foto: Christer Henriksson

Östergötlands anrikaste microbirdingkommun är stor och skådarna är få.

Mycket finns att hitta!

 


 
Aktuellt

80 arter i ÖgOFs årliga kommunrally 18-19/11!

Trots tidvis mycket bistert väder lyckades vi i Kinda skrapa ihop 80 arter under en snöig helg i mitten av november. Inte illa!
Bland dessa märks arter så som kungsörn, pilgrimsfalk, kungsfiskare, pärluggla och vattenrall.


Line Band för kindaskådning!

Mer information under fliken ovan.

 
Denna dag i historien...
 
Månadens target!

Mindre sångsvan
Spetsbergsgås
Vitkindad gås
Gravand
Gråhakedopping
Dvärgbeckasin

Snösparv
Blå kärrhök
Stenfalk
Rördrom
Pilgrimsfalk
Jorduggla

Skärpiplärka
Ringtrast
Smålom
Sjöorre
Svärta
Bergand
Ejder
Alfågel
Silltrut
Svart rödstjärt
Lappsparv
Vinterhämpling 

 
Månadens mega!

Ägretthäger
Brandkronad kungsfågel
Amerikansk kricka
Svarthakad buskskvätta
Svarthalsad dopping
Rödspov
Stäpphök 

 
Nyast i Galleriet
Duvhök
Rien, 2018-03-24
Foto: Andreas Pettersson
Laddad: 54 ggr
 Kommentarer 0