KiX 2018

Östergötlands framsida

Foto: Christer Henriksson

Östergötlands anrikaste microbirdingkommun är stor och skådarna är få.

Mycket finns att hitta!

 


 
Aktuellt

80 arter i ÖgOFs årliga kommunrally 18-19/11!

Trots tidvis mycket bistert väder lyckades vi i Kinda skrapa ihop 80 arter under en snöig helg i mitten av november. Inte illa!
Bland dessa märks arter så som kungsörn, pilgrimsfalk, kungsfiskare, pärluggla och vattenrall.


Line Band för kindaskådning!

Mer information under fliken ovan.

 
Denna dag i historien...
 
Månadens target!

Smålom
Vitkindad gås
Gråhakedopping
Årta
Bergand
Silltrut
Dvärgmås
Svarttärna

Småfläckig sumphöna
Ängshök
Pilgrimsfalk

Jorduggla
Mosnäppa
Dubbelbeckasin
Fjällpipare
Trastsångare
Rosenfink
Vaktel
Kornknarr
Roskarl

Prutgås
Mindre flugsnappare
Flodsångare
Busksångare 
Lappsparv

 
Månadens mega!

Ortolansparv
Svarthalsad dopping
Härfågel
Brun glada
Aftonfalk
Vit stork
Dammsnäppa
Småtärna
Vitvingad tärna
Lundsångare
Sommargylling
Citronärla
Korttålärka 

 
Nyast i Galleriet
Duvhök
Rien, 2018-03-24
Foto: Andreas Pettersson
Laddad: 60 ggr
 Kommentarer 0