KiX 2017

Östergötlands framsida

Foto: Christer Henriksson

Östergötlands anrikaste microbirdingkommun är stor och skådarna är få.

Mycket finns att hitta!

 


 
Aktuellt

Arter i Kinda 2017 ännu ej i KiX

Gråhakedopping
Rödbena
Hökuggla
Jorduggla
Blåhake
Rosenfink

ÖgOFs årliga kommunrally 19-20/11 -16

Trots ofördelaktigt väder lyckades en rekordstor skara kindaskådare samla ihop 76 arter under tredje helgen i november. Mycket bra! Arter som bergand, kungsörn, pärluggla, morkulla och vinterhämpling stack ut. Samtidigt fick vi kämpa hårt och missade annars närmast självklara arter som salskrake, tofsvipa, sävsparv, sothöna, grågås, vattenrall och skäggmes och vi lyckades därmed inte riktigt komma nära förra årets 96 arter. I och med detta tappade vi vår bronspeng och föll ned till en femteplats, men detta överraskade knappast. 


Nytt Line Band för kindaskådning!

Mer information under fliken ovan.

 
Denna dag i historien...
 
Månadens target!

Smådopping
Rörhöna
Busksångare
Småfläckig sumphöna

Mindre flugsnappare
Ängshök
Kärrsnäppa
Skräntärna
Svarttärna
Dvärgmås
Spovsnäppa
Kustpipare
Myrspov
Kustsnäppa
Småsnäppa 

 
Månadens mega!

Brun glada
Lundsångare
Vit stork
Småtärna
Rödspov
Sandlöpare 

 
Nyast i Galleriet
Trädlärka
Väderhult, 2017-05-01
Foto: Andreas Pettersson
Laddad: 103 ggr
 Kommentarer 0