KiX 2017

Östergötlands framsida

Foto: Christer Henriksson

Östergötlands anrikaste microbirdingkommun är stor och skådarna är få.

Mycket finns att hitta!

 


 
Aktuellt

ÖgOFs årliga kommunrally 19-20/11

Trots ofördelaktigt väder lyckades en rekordstor skara kindaskådare samla ihop 76 arter under tredje helgen i november. Mycket bra! Arter som bergand, kungsörn, pärluggla, morkulla och vinterhämpling stack ut. Samtidigt fick vi kämpa hårt och missade annars närmast självklara arter som salskrake, tofsvipa, sävsparv, sothöna, grågås, vattenrall och skäggmes och vi lyckades därmed inte riktigt komma nära förra årets 96 arter. I och med detta tappade vi vår bronspeng och föll ned till en femteplats, men detta överraskade knappast. 


Nytt Line Band för kindaskådning!

Mer information under fliken ovan.

 
Denna dag i historien...
 
Månadens target!

Kungsfiskare
Smålom
Vitkindad gås
Gråhakedopping
Ejder
Svärta
Silltrut
Dvärgmås
Svarttärna

Småfläckig sumphöna
Ängshök
Jorduggla
Rördrom

Mosnäppa
Dubbelbeckasin
Fjällpipare
Trastsångare
Rosenfink
Vaktel
Kornknarr
Roskarl

Prutgås
Mindre flugsnappare
Flodsångare
Busksångare 

 
Månadens mega!

Ortolansparv
Svarthalsad dopping
Härfågel
Brun glada
Aftonfalk
Vit stork
Dammsnäppa
Småtärna
Vitvingad tärna
Lundsångare
Sommargylling
Citronärla
Korttålärka 

 
Nyast i Galleriet
Trädlärka
Väderhult, 2017-05-01
Foto: Andreas Pettersson
Laddad: 70 ggr
 Kommentarer 0