KiX 2017

Östergötlands framsida

Foto: Christer Henriksson

Östergötlands anrikaste microbirdingkommun är stor och skådarna är få.

Mycket finns att hitta!

 


 
Aktuellt

ÖgOFs årliga kommunrally 19-20/11

Trots ofördelaktigt väder lyckades en rekordstor skara kindaskådare samla ihop 76 arter under tredje helgen i november. Mycket bra! Arter som bergand, kungsörn, pärluggla, morkulla och vinterhämpling stack ut. Samtidigt fick vi kämpa hårt och missade annars närmast självklara arter som salskrake, tofsvipa, sävsparv, sothöna, grågås, vattenrall och skäggmes och vi lyckades därmed inte riktigt komma nära förra årets 96 arter. I och med detta tappade vi vår bronspeng och föll ned till en femteplats, men detta överraskade knappast. 


Nytt Line Band för kindaskådning!

Mer information under fliken ovan.

 
Denna dag i historien...
 
Månadens target!

Vitkindad gås
Kungsfiskare
Dvärgbeckasin
Gravand

Snösparv
Blå kärrhök
Stenfalk
Rördrom
Pilgrimsfalk
Jorduggla

Skärpiplärka
Råka
Ringtrast
Smålom
Svärta
Bergand
Ejder
Alfågel
Silltrut
Svart rödstjärt
Lappsparv
Vinterhämpling 

 
Månadens mega!

Ägretthäger
Brandkronad kungsfågel
Amerikansk kricka
Svarthakad buskskvätta
Svarthalsad dopping
Rödspov
Stäpphök 

 
Nyast i Galleriet
Gärdsmyg
Rimforsa, 2017-02-09
Foto: Arne Ekström
Laddad: 52 ggr
 Kommentarer 0