GöX 2018

vad stort sker, sker smått

Foto: Christer Henriksson

Välkommen till GöX!

Fågelskådning i Göinge sker i f.d. västra och östra Göinge härad, vilket idag motsvaras av kommunerna Hässleholm, Östra göinge och Osby samt socknen Önnestad, Färlöv, Norra strö och Tjörnarp. Ungefär en fjärde del av skåne areal. Inom Göinges gränser har vi tillgång till Skånes djupaste granskogar och de största myrarna i Skåne. Samtidigt får vi vår beskärda del av mellanskånes karakteristiska bokskogar och ekdungar, samt en liten del av Kristiandstads vida slätter. Vi har några grunda slättsjöar och ett gäng giftiga våtmarker. Variationen och möjligheterna är enorma!

Aktuellt

Glöm inte att rapportera in dina obsar på artportalen.se, så att andra kan få ta del av dina obsar!

Här nedan följer länkar till aktuella fynd i GöX:

Aktuella fynd - Hässleholm kommun

Aktuella fynd - Osby kommun

Aktuella fynd - Östra göinge kommun

 
Denna dag i historien...
 
Månadens target!

Oktober är den officiella vingbandsmånaden. Taigasångare och Kungsfågelssångare saknas fortfarande på GöX-totalen! Var uppmärksamma på locket och slit i buskagen.

Oktober 2014 slog vi Skånskt rekord på rastande Mindre sångsvan, hela 430 ex, i Finjasjön! Slår vi det iår igen?

Arter som Blåhake och Lappsparv saknas fortfarande på GöX-2018. Det är också läge för Hökuggla.

 
Nyast i Galleriet
Rödhuvad dykand vs Sothöna
Magle våtmark, 2018-06-09
Foto: Ulf Malm
Laddad: 160 ggr
 Kommentarer 2