KriX+ 2018

Nu 12 % större med Bromölla kommun!

Foto: Christer Henriksson

VÅR I KRIX+! 
2018-04-11

 Rödspov, Håslövs ängar 2018-04-05. Foto: Linda Niklasson

Vårvinterns besvärliga snöstormar är nu ett minne blott! Äntligen trippar sädesärlan på uthustaket, staren visslar från TV-antennen och taltrasten sjunger i skogsbrynet medan sothönorna träter om sina revir i dammarna. Gransångarna sjunger i snåren, rödspovarna spelar åter över strandängarna där simänder i stora skaror vaskar frön i sjökanternas starrmader. Bruna kärrhökar glider över vasshaven, rördrommen tutar och glesa förband av svalor finkammar lufthavet på insektsjakt. Våren har mödosamt besegrat kung Bore än en gång!

Vi taggar upp!
Åkerlandet präglas nu av det försenade vårbruket. Traktorernas körslor samlar stora skaror av måsar och trutar. Leta upp den vackra svarthuvade måsen bland skrattmåsarna! Granska varje sträckande kärrhök - flera stäpphökar har redan setts på olika håll i Götaland. Härfågel är rapporterad från SiX – nog ska vi lyckas hitta någon även hos oss? Sök noggrant i kustens nordsträckande ejderflockar efter praktejder. Står det inte en svartbent strandpipare på reveln bland sina större släktingar? Kanske rastar nordsträckande lappsparvar & berglärkor redan i kustlandet? Leta upp den amerikanska krickan – ja gärna även den amerikanska bläsanden - i simandflockarna! Möjligen kilar en högbent dammsnäppa i våtmarken bland grönbenor, brushanar och  gluttsnäppor. Lyssna kvällstid efter småfläckig sumphöna och vassångare i rörskogarna och tänk på att flera vitstjärniga blåhakar redan visat sig på möjliga häcklokaler i vårt västra grannland!
Tänk också på att sista aprilveckan är bästa tiden att hitta rastande halsbandsflugsnappare i tätorternas olövade parker och trädgårdar. Då är det även tid att söka den vackra rostgumpsvalan i de tätnande svalflockarna över dammar och kustvatten.
När svarttärnorna är åter i tidiga maj letar vi självklart efter vitvingad tärna och skäggtärna i flockarna. Spana samtidigt efter aftonfalk bland de sländjagande lärkfalkarna över Herculesdammarna och tänk på att mindre sumphöna har anträffats här i modern tid – dags för en kär repris? Och förresten – har du lyssnat in dig på sydnäktergalens apelsinmjuka sång jämfört med våra egna näktergalars strama citrontoner?
När vi ändå är igång med vårens önskelista kan vi väl plussa på med ytterligare några efterlängtade juveler: en rödstrupig sångare på Tosteberga ängar i tidiga maj? En rastande & sjungande ortolansparv på Lillö? En födosökande sandtärna över Håslövs ängar? En jagande ormörn vid Sånnarna? En svart stork i Egeside? En rastande citronärla vid Adinals våtmark?

Ja, det händer alltid något kul i skådarmarkerna och när det väl händer – ja, då måste man vara påläst och alert, annars missar man hela bjudningen! Skåda kreativt, men var alltid kritisk och glöm aldrig att både säkerställa dokumentationen (foto/film/ljudinspelning/detaljanteckningar) och att larma, i nu nämnd ordning.

Årslistan
Tillsammans har vi 11/4 anträffat 171 årsarter. Redan 6/4 var Magnus först till 150 arter och han har nu en solklar ledning på sina 153, närmast följd av Linda på 140 arter. I april uppdateras årslistan tidvis per timme, nya arter flödar in med vårsträcket och den flitige KriX+aren kan raskt fylla på sin årslista. Några godbitar som ringtrast, svarthakad buskskvätta, pärluggla, svarthalsad dopping och fjällgås har redan säkrats på årslistan. Nu när himlens portar äntligen står öppna för vårens inflöde är det skarpt läge för nytillskott!

Upptäckartävlingen
Magnus toppar upptäckartävlingen – 5 pinnar är han redan tilldelad och han har fler att vänta!
Precis som tidigare måste du själv äska poäng för dina upptäckter inom en vecka efter fyndet – annars brinner pinnarna inne! Poäng ska äskas i Tjafset-tråden “Upptäckartävlingen” – ange alltid datum & lokal för obsen och lämna en kort beskrivning som klargör om det avser ett/flera fynd. Som vanligt ska arten ha KriX+larmats, rapporterats i Artportalen och på KriX+listan för att full poäng ska falla ut! Och rariteter måste naturligtvis ha passerat Rk/Rrk:s nålsögon om oklarhet råder! Glöm heller inte att den upptäckare som aktivt ser till att fyndet kan delas även med andra skådare/KriX+are kan tilldelas extrapoäng för detta! Och ja, man får faktiskt äska poäng för tips om andras upptäckter. ÖL redovisar löpande utdelade artpoäng (endast de fem första fynden av en art ger nämligen poäng) i Tjafset överst i tråden ”Upptäckartävlingen” - håll koll där!
Du hittar poänglistan genom att välja Upptäckartävling i menyraden och klicka på ordet ”följande” på översta raden! Enpoängsarterna däremot, syns endast överst i Tjafset-tråden ”Upptäckartävlingen”. 

Target-arter
Dessa arter blir efterhand synliga i startsidans högerspalt och ger dubbel poängtilldelning vid förstafyndet angiven månadmen för säkerhets skull redovisas de alla här (månad nr/art): 1/Alkekung, 2/Vitvingad trut, 3/Pärluggla, 4/Amerikansk kricka, 5/Biätare, 6/Mindre sumphöna, 7/Svart stork, 8/Tereksnäppa, 9/Medelhavstrut, 10/Brunsångare, 11/Jaktfalk och 12/Brednäbbad simsnäppa.  

KriX+larma!
Försök alltid respektera grunderna i regelverket för KriX+larmet (se Rullgardinsmenyn/Diverse/Regler KriX+), men var heller inte överdrivet försiktig & återhållsam! Tänk framförallt på att larmet inte är avsett för normala fenologiuppgifter kring regelbundet förekommande arter – sträva efter att minimera den rena ”våryran”! KriX+larm bör i första hand vara av intresse ur ett ”hårdskådar-perspektiv”. Dela alltid med dig av dina upptäckter via snabba & kompletta KriX+larm (ange ALLTID art, antal, lokal, tid, rapportör och annan relevant tilläggsinformation!). Är du tveksam ifall/hur du ska larma är du alltid välkommen att kontakta någon i ÖL för synpunkter. Ansvarig för KriX+larmet är Sven Birkedal, vänd dig till honom med dina frågor! 

Övningsledningen
Övningsledning för KriX+ 2018 är Sven Birkedal, Greger Flyckt, Thomas Lindblad (sammankallande), Linda Niklasson och Björn Svärd.

 
Aktuellt

19/4 

Jaha, då vågar man väl äntligen säga att det är vår! Finfint med samarbetsvillig härfågel på listan! Vilka foton!!! Nu tänker vi stort och brett: halsbandsflugsnappare, citronärla, amerikansk kricka och bronsibis! Trädgårdsträdkrypare!!! Kan GöX, kan vi! Allt kan hända varje dag! Ut och slit nu, stenhårt!!!

Björn Svärd

Användbara länkar:

Svenska fågellistan club300 

 Vindriktning

 
Denna dag i historien...
 
Månadens target!

MÅNADENS MÅLART för april är AMERIKANSK KRICKA! Säkert en art som missas ganska lätt, men  de senaste åren har vi kunnat njuta av denna läckerbit både vid Isternäset, Äspet och Pulken. Får vi en repris på detta i år, eller är det någon annan liten pöl som slär till? Följande länk ger fin motivation till att dunka in den på årslistan: http://c3.igoterra.com/artspec.asp?artid=507

Björn Svärd

 
Månadens mega!

Rösten faller på TRÄDGÅRDSTRÄDKRYPARE och den som lyckas dänga in en sådan belönas med 8 poäng i upptäckartävlingen. Var skulle man då kunna tänka sig att hitta en sådan liten läckerhet? Ja, Tivoliparken skulle kunna vara ett lämpligt ställe där det är ganska glest mellan träden… Eller varför inte satsa på att ta en promenad i Kronoskogen när du ändå spanat av Korran? På följande sida hittar du ljudfiler för att bli expert på både lockläte och sång: http://www.xeno-canto.org/explore?query=Certhia+brachydactyla

Björn Svärd

 
Nyast i Galleriet
Härfågel
Tosteberga, 2018-04-16
Foto: Linda Niklasson
Laddad: 53 ggr
 Kommentarer 0