KriX+ 2018

Nu 12 % större med Bromölla kommun!

Foto: Christer Henriksson

HÖST I KRIX+! 
2018-08-14

 Myrspov, Terraviken 2018-08-07. Foto: Linda Niklasson

Den extremt torra och varma sommaren har satt sin prägel på våra skådarmarker. Blommor och gräs blommade tidigt över och många lövträd har redan vissna lövverk. Nu återstår att se om höstregnen förmår friska upp vegetationen och fylla på i våra torrlagda våtmarkerna.  
Lövsångare och trädpiplärkor hörs redan locka, svalor och starar flockas, utmed kusten strömmar tärnor söderut och labbarna har börjat preja Hanöbuktens vitfåglar. Ruggande änder och gäss kantar våra vatten, vadaresträcket är i full gång och rovfåglarna börjar röra på sig. Det är hög tid för oss skådare att tagga upp!

Årslistan
Tillsammans har vi 14/8 lyckats säkra 228 årsarter med kustsnäppa som senaste tillskott. Magnus leder fortfarande klart med sina 216 arter. Sommarens utdelning har generellt varit dålig, men vaktlarna och de svarthakade buskskvättorna vid Vittskövle fälad har bjudit på sig. Flera kaspiska trutar står nu på stränder och åkrar i området – vem lyckas säkra medelhavstruten på årslistan? Gnugga dina fältkunskaper och glöm inte att ta kameran med dig ut! 

Vi taggar upp!
Sök efter svarthuvad mås (öva de olika dräkterna!) som vi retfullt nog fortfarande saknar på årslistan. Leta fjällabb utmed kusten i skiftet aug-sep! Och säkert ligger någon tobisgrissla på fiske tillräckligt nära land för att upptäckas!
Nu när vadarflockarna tätnar gäller det att luskamma inte bara Äspet utan hela kuststräckan Åhus-Blekinge! Kanske rastar en läcker ökenpipare, en solblekt svartbent strandpipare eller en långbent tundrapipare? En gästande silkeshäger eller en födosökande korttålärka på stranden känns fullt möjliga. Leta i starflockarna efter gästande rosenstarar! Granska kustnära sjöorreflockar noga – den amerikanska sjöorren kanske är med i flocken?

Inom kort rastar rödstrupiga piplärkor på strandängarna och kanske lyckas du hitta en citronärla bland gulärlorna? Känner du förresten igen blåhakens hårda smackande eller lappsparvens lockläte? Inlandets våtmarker kan även gömma juveler som prärielöpare och dammsnäppa eller varför inte en förflugen kohäger?

Bevaka Rinkaby yttre när rovfågelsträcket drar igång: brun glada, mindre skrikörn eller svart stork kan mycket väl glida förbi. Och den smäckra kärrhöken som drar lågt över gräset – är det ängshök eller stäpphök?

Ja, det händer alltid något kul i skådarmarkerna och när det väl händer – ja, då måste man vara påläst och alert, annars missar man hela bjudningen! Skåda kreativt, men var alltid kritisk och glöm aldrig att både säkerställa dokumentationen (foto/film/ljudinspelning/detaljanteckningar) och att larma, i nu nämnd ordning.

Upptäckartävlingen
Magnus leder upptäckartävlingen med sina 9 poäng, tätt följd av Hasse på 8 p.
Precis som tidigare måste du själv äska poäng för dina upptäckter inom en vecka efter fyndet – annars brinner pinnarna inne! Poäng ska äskas i Tjafset-tråden “Upptäckartävlingen” – ange alltid datum & lokal för obsen och lämna en kort beskrivning som klargör om det avser ett/flera fynd. Som vanligt ska arten ha KriX+larmats, rapporterats i Artportalen och på KriX+listan för att full poäng ska falla ut! Och rariteter måste naturligtvis ha passerat Rk/Rrk:s nålsögon om oklarhet råder! Glöm heller inte att den upptäckare som aktivt ser till att fyndet kan delas även med andra skådare/KriX+are kan tilldelas extrapoäng för detta! Och ja, man får faktiskt äska poäng för tips om andras upptäckter. ÖL redovisar löpande utdelade artpoäng (endast de fem första fynden av en art ger nämligen poäng) i Tjafset överst i tråden ”Upptäckartävlingen” - håll koll där!
Du hittar poänglistan genom att välja Upptäckartävling i menyraden och klicka på ordet ”följande” på översta raden! Enpoängsarterna däremot, syns endast överst i Tjafset-tråden ”Upptäckartävlingen”. 

Target-arter
Dessa arter blir efterhand synliga i startsidans högerspalt och ger dubbel poängtilldelning vid förstafyndet angiven månad, men för säkerhets skull redovisas de alla här (månad nr/art): 1/Alkekung, 2/Vitvingad trut, 3/Pärluggla, 4/Amerikansk kricka, 5/Biätare, 6/Mindre sumphöna, 7/Svart stork, 8/Tereksnäppa, 9/Medelhavstrut, 10/Brunsångare, 11/Jaktfalk och 12/Brednäbbad simsnäppa.  

KriX+larma!
Försök alltid respektera grunderna i regelverket för KriX+larmet (se Rullgardinsmenyn/Diverse/Regler KriX+), men var heller inte överdrivet försiktig & återhållsam! Tänk framförallt på att larmet inte är avsett för normala fenologiuppgifter kring regelbundet förekommande arter! KriX+larm bör i första hand vara av intresse ur ett ”hårdskådar-perspektiv”. Dela alltid med dig av dina upptäckter via snabba & kompletta KriX+larm (ange ALLTID art, antal, lokal, tid, rapportör och annan relevant tilläggsinformation!). Är du tveksam ifall/hur du ska larma är du alltid välkommen att kontakta någon i ÖL för synpunkter. Ansvarig för KriX+larmet är Sven Birkedal, vänd dig till honom med dina frågor! 

Övningsledningen
Övningsledning för KriX+ 2018 är Sven Birkedal, Greger Flyckt, Thomas Lindblad (sammankallande), Linda Niklasson och Björn Svärd.

 
Aktuellt

13/8

Under ett par sommarmånader som varit stekheta har inte utdelningen varit så stor, men nu börjar det bli läge att tagga upp! Blåkråka i Umeå borde ju vara en indikator på att allt kan hända! Inte sedd idag så den kanske snart sitter på en ledning nära dig... Har kanske ormörnen från västskåne bestämt sig för att singla över till Krix? Kommer dammsnäppan i Ronneby att rasta i ett efter skurarna glödhett Äspet? Är det inte hög tid för en vadaresvala där snart? Ett par roständer från Öland beger väl sig snart söderut och slickar kusten vid Friseboda!? Varför inte en söt liten rastande knölsvärta i samma veva? Det är nu det gäller så putsa optiken och sliiiit!

Björn Svärd

Användbara länkar:

Svenska fågellistan club300 

 Vindriktning

 
Denna dag i historien...
 
Månadens target!

MÅNADENS MÅLART för oktober är BRUNSÅNGARE! Borde gå att hitta utan nät...

Björn Svärd

 
Månadens mega!

MÅNADENS MEGA för oktober får bli SIBIRISK JÄRNSPARV! Lämpliga ostvindar och väderläge i öst borde ha dragit med sig någon liten godbit och varför inte en järnsparv!? Upptäckaren kan dra in en herrans massa poäng och glädja många med denna nya art för Krix! Slit åker och dike! Här får du mer info: http://c3.igoterra.com/artspec.asp?artid=328

Björn Svärd

 
Nyast i Galleriet
Prutgås
Äspet, 2018-10-11
Foto: Hans Cronert
Laddad: 39 ggr
 Kommentarer 0