KriX+ 2017

Nu 12 % större med Bromölla kommun!

Foto: Christer Henriksson

HÖST GÅR MOT VINTER I KRIX+ 

2017-11-08

                                            

Vinterhämpling, Äspet 2017-11-02. Foto: Magnus Ny

Ännu glöder bokskogarna och vattnet står högt i våra våtmarker och tillflöden. Insektätarna är i huvudsak förbi oss, nu är frö- och gräsätarnas tid. Stora gåsflockar betar i åkerlandet, kylan driver kvarvarande rastare söderut. Varfåglar spanar från trädtopparna, domherrar visslar lågmält i trädgårdarna, gladorna flockas vid övernattningsplatserna och vi väntar ivrigt på att tallbitarna ska nå NO Skåne!

Avstämning
Greger leder nu årslistan på sina 226 arter, med Magnus och Linda i hälarna på 225 respektive 224. Under hösten har vi säkrat åtta arter: rödstrupig piplärka 4/9, blåhake 11/9, vitnäbbad islom 15/10, havssula 20/10, tretåig mås & bredstjärtad labb 23/10, en otippad vitvingad tärna 30/10 samt skärsnäppa 1/11.
Sammantaget har vi hittills hängt in blygsamma 240 årsarter, vilket är två färre än vid samma tid i fjol. Ett halvdussin missade vårarter som pärluggla, sparvuggla, kornknarr, trastsångare, mindre flugsnappare och halsbandsflugsnappare hänger tungt efter! Vidare har vi till vår besvikelse bommat några höstarter som t ex smalnäbbad simsnäppa, fjällabb & tajgasångare. Det är tyvärr osannolikt att vi klarar den hägrande 250-gränsen i år.

Senhöstskådning
Granska gåsflockarna noggrant – kanske går fjällgåsen där och betar? Kolla den grova falken som stryker lågt över strandängen, nog är det en jaktfalk? Håll koll på fiskmåsflockarna som drar söderut längs kusten, kanske en tärnmås hänger på? Och var det inte en alkekung som just dök i hamninloppet? Syna viggflocken i sömmarna – kanske döljer sig en ringand eller en vitögd dykand i vimlet? Var uppmärksam när du traskar längs havsstrandängen – en rastande dvärgsparv eller en brednäbbad simsnäppa skulle sitta fint!
Vässa örona efter tallbitens vackra lockläte i skogar & dungar med rönn/oxel! Spana över hyggena efter hökuggla! Lyssna efter pärlugglans tjack” vid den sena kvällspromenaden eller varnande mesar & cykelpumpsljud från en liten sparvuggla!

Decemberjakten
Vi närmar oss nu slutspurten och om några veckor aktiveras decemberjakten! Satsa på decemberlistan och hjälp till att dra in några sena storstänkare!

Program
KriX+rallyt 2018 går av stapeln lördag 27 januari med samling & avslut i Olseröds byastuga – kryssa redan nu för dagen i almanackan!

Upptäckartävling
ÖL har beslutat att inga poäng ska delas ut för fynd av ägretthäger och brandkronad kungsfågel 2018. Poänglistan behöver även i övrigt ses över! Lämna dina synpunkter i Tjafset-tråden ”Revidering av poänglistan för upptäckartävlingen inför 2018” senast 15 december sedan du tagit del av trådens ingress!

Glöm inte att äska upptäckarpoäng!
Precis som tidigare måste du själv äska poäng för dina upptäckter inom en vecka efter fyndet – annars brinner pinnarna inne! Poäng ska äskas i Tjafset-tråden “Upptäckartävlingen” – ange alltid datum & lokal för obsen och lämna en kort beskrivning som klargör om det avser ett/flera fynd. Som vanligt ska arten ha KriX+larmats, rapporterats i Artportalen och på KriX+listan för att full poäng ska falla ut! Och rariteter måste naturligtvis ha passerat Rk/Rrk:s nålsögon om oklarhet råder! Glöm heller inte att den upptäckare som aktivt ser till att fyndet kan delas även med andra skådare/KriX+are kan tilldelas extrapoäng för detta! Och ja, man får faktiskt äska poäng för tips om andras upptäckter. ÖL redovisar löpande utdelade artpoäng (endast de fem första fynden av en art ger nämligen poäng) i Tjafset överst i tråden ”Upptäckartävlingen” - håll koll där! 

Årets target-arter…

…ger dubbel poängtilldelning vid förstafyndet 
och blir efterhand synliga i startsidans högerspalt, men för säkerhets skull redovisas de alla här (månad nr/art): 1/Alkekung, 2/Vitvingad trut, 3/Svarthakad buskskvätta, 4/Amerikansk kricka, 5/Biätare, 6/Mindre sumphöna, 7/Svart stork, 8/Tereksnäppa, 9/Medelhavstrut, 10/Brunsångare, 11/Jaktfalk och 12/Brednäbbad simsnäppa.

KriX+larma!
Försök alltid respektera grunderna i regelverket för KriX+larmet (se Rullgardinsmenyn/Diverse/Regler KriX+), men var heller inte överdrivet försiktig & återhållsam! Tänk framförallt på att larmet inte är avsett för normala fenologiuppgifter kring regelbundet förekommande arter – sträva efter att minimera den rena ”våryran”! KriX+larm bör i första hand vara av intresse ur ett ”hårdskådar-perspektiv”. Dela alltid med dig av dina upptäckter via snabba & kompletta KriX+larm (ange ALLTID art, antal, lokal, tid, rapportör och annan relevant tilläggsinformation!). Är du tveksam ifall/hur du ska larma är du alltid välkommen att kontakta någon i ÖL för synpunkter. Ansvarig för KriX+larmet är Sven Birkedal, vänd dig till honom med dina frågor!

Övningsledningen
Även 2018 består övningsledningen för KriX+ av Sven Birkedal, Greger Flyckt, Thomas Lindblad (sammankallande), Linda Niklasson och Björn Svärd.

 
Aktuellt

Sista rycket 12/11

Jaha, efter en ganska sparsam höst på raritetsfronten gäller det att ladda om för spurten. Det är ju nu de riktigt tunga pjäserna kan dyka upp! TALLBIT!!!! Sibirisk järnsparv? Svarthalsad trast? När kommer det en en svarthuvad trut till oss? Kanske en rar skvätta?

Hoppet lever, som ni tydligt ser ovan, så sliiiit!!!

Björn Svärd

Användbara länkar:

Svenska fågellistan club300 

 Vindriktning

 
Månadens target!

MÅNADENS MÅLART för december är BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA! Blir det Äspet i år igen? Vem blir den lycklige som får dubbla poäng?

Björn Svärd 

 
Månadens mega!

MÅNADENS MEGA för december får bli TORNUGGLA! Visst, några få lyckliga har haft arten i kommunen, men det är hög tid för ett nytt fynd! Uppenbarligen är det ingen omöjlighet, kan Malmö kan vi! Mystiken tätnar när den vita vålnaden drar in över Krix-land! Se bara upp för parkrymlingen från Skånes djurpark...

Björn Svärd

 
Nyast i Galleriet
Varfågel
Lillö, 2017-12-12
Foto: Leif Segelström
Laddad: 37 ggr
 Kommentarer 0