KriX+ 2018

Nu 12 % större med Bromölla kommun!

Foto: Christer Henriksson

GOTT NYTT ÅR I KRIX+!  

2018-01-01 

                                            

Strömstare, Köpinge badplats 2017-12-30. Foto: Sven Birkedal

Mildvintern fortsätter in på det nya året och det är gott om rovfåglar i våra marker. Vattenriket svämmar på nytt över sina bräddar (i skrivande stund är vattennivån 1,65 m ö h!) och stora gåsflockar dröjer sig kvar på traktens lättillgängliga höstsådda grödor. Ännu har vi inte sett den stora tättingruschen vid våra utfodringsplatser, men vem vet vad högvinterns eventuella köldknäppar kan föra med sig? Kanske en hökuggla på spaning över hyggeskanten? Eller några efterlängtade tallbitar! 

2017 i backspegeln
Tillsammans lyckades vi - 40 aktiva KriX+are - endast hänga in 240 årsarter, vilket gör 2017 till ett av våra sämre år totalt sett. Året bjöd dock på många läckra obsar, med vitnäbbad islom, havssula och silkeshäger som några av topparterna! Linda var snabbast både till 100, 150 och 200 årsarter och hon hann dessutom ta massor av fina bilder! Greger säkrade den bästa individuella årslistan på sina 228 arter, med Magnus som god tvåa på 225. Men – nu skriver vi 2018, nu börjar vi om och nu gäller nya tag! Putsa optiken, plocka fram en blank krysslista, ge dig ut i fält och håll stövlarna leriga! 

Vintermånaderna kan vara vassa!
Håller mildvintern i sig eller slår kylan till med snö & is? Vi vet av erfarenhet att förutsättningarna raskt kan ändras. Fågeltillgången i våra sydsvenska skådarmarker sviktar sällan eller aldrig, men köldknäppar brukar raskt leda till omflyttningar och mera koncentrerade fågelförekomster. Ytterst styr födotillgången. Du ser väl till att din fågelmatningsplats ständigt bjuder på dukat bord med varierad kost?! Vem hänger in nötkråkan (hasselnötter - nåja, ekorren hinner kanske före), tallsparven (spannmål), den svarthalsade trasten (frukt)? Och missa inte SOF:s Vinterfågelräkning 26-29/1!
Granska gåsflockarna noggrant – hittar du spetsbergsgässen? Är det inte en fjällgås som skymtar i svackan?! Syna simandflockarna - kvardröjande stjärtand? skedand? årta? Leta målmedvetet på lämpliga microlokaler efter de lågfrekventa övervintrarna! Rördrom, vattenrall & skäggmes i vassmiljöerna, skärsnäppa, vittrut, berglärka, vattenpiplärka & lappsparv utmed kusterna, i skogsmarkerna hökuggla, bändelkorsnäbb och inte minst – tallbit! Öva på tallbitens karakteristiska läten och vässa örona när du rör dig i skogsmark! Och säkert dröjer sig enstaka exemplar av forsärla, järnsparv, svart rödstjärt, svarthätta & gransångare kvar, åtminstone så länge vi har plusgrader! Unna dig att njuta av de lekfulla uttrarna vid Naturum! Kanske blixtrar kungsfiskaren förbi samtidigt?
Vid/efter pålandsvind kan det löna sig att söka efter alkor, lommar, doppingar och måsfåglar utmed kusten. Kanske skulkar en dvärgsparv i tångranden? Eller en korttålärka? Glöm inte att söka efter skogshöns, särskilt i norra delen av våra kommuner – upptäckarpoängen har höjts både för orre & tjäder! Kolla rovfåglarna noggrant vid slakt- och utfodringsplatser, kanske gömmer sig en brun glada eller en större skrikörn där? Och sist! Håll sinnet öppet för superrariteter! Du minns väl den amerikanska fläckdrillsnäppan på Hamrarna! Och tänk på Staffanstorparnas tundrasparv – ja,allt kan faktiskt hända! Och när det väl händer – ja, då måste man vara påläst och alert, annars missar man hela bjudningen! Skåda kreativt, men var alltid kritisk och glöm aldrig att både säkerställa dokumentationen (foto/film/ljudinspelning/detaljanteckningar) och att larma, i nu nämnd ordning! 

Program
KriX+rallyt 2018 går av stapeln lördag 27 januari med avslutande måltid och artgenomgång i Olseröds byastuga på kvällen anmäl snarast dig & ditt lag i Rally-tråden! 

Upptäckartävling
ÖL har beslutat att inga poäng ska delas ut under 2018 för fynd av ägretthäger och brandkronad kungsfågel. Båda arterna har ökat kraftigt i antal under senare år. Poänglistan är granskad & nyreviderad även med avseende på följande arter: orre, tjäder, svartbent strandpipare, svarthuvad mås, alkekung, sparvuggla, större piplärka, vattenpiplärka och svarthakad buskskvätta.

Du hittar poänglistan genom att välja Upptäckartävling i menyraden och klicka på ordet ”följande” på översta raden! Enpoängsarterna däremot, syns endast överst i Tjafset-tråden ”Upptäckartävlingen”.

Precis som tidigare måste du själv äska poäng för dina upptäckter inom en vecka efter fyndet – annars brinner pinnarna inne! Poäng ska äskas i Tjafset-tråden “Upptäckartävlingen” – ange alltid datum & lokal för obsen och lämna en kort beskrivning som klargör om det avser ett/flera fynd. Som vanligt ska arten ha KriX+larmats, rapporterats i Artportalen och på KriX+listan för att full poäng ska falla ut! Och rariteter måste naturligtvis ha passerat Rk/Rrk:s nålsögon om oklarhet råder! Glöm heller inte att den upptäckare som aktivt ser till att fyndet kan delas även med andra skådare/KriX+are kan tilldelas extrapoäng för detta! Och ja, man får faktiskt äska poäng för tips om andras upptäckter. ÖL redovisar löpande utdelade artpoäng (endast de fem första fynden av en art ger nämligen poäng) i Tjafset överst i tråden ”Upptäckartävlingen” - håll koll där! 

Target-arter
Dessa arter blir efterhand synliga i startsidans högerspalt och ger dubbel poängtilldelning vid förstafyndet angiven månad, men för säkerhets skull redovisas de alla här (månad nr/art): 1/Alkekung, 2/Vitvingad trut, 3/Fjällgås, 4/Amerikansk kricka, 5/Biätare, 6/Mindre sumphöna, 7/Svart stork, 8/Tereksnäppa, 9/Medelhavstrut, 10/Brunsångare, 11/Jaktfalk och 12/Brednäbbad simsnäppa. 

KriX+larma!
Försök alltid respektera grunderna i regelverket för KriX+larmet (se Rullgardinsmenyn/Diverse/Regler KriX+), men var heller inte överdrivet försiktig & återhållsam! Tänk framförallt på att larmet inte är avsett för normala fenologiuppgifter kring regelbundet förekommande arter – sträva efter att minimera den rena ”våryran”! KriX+larm bör i första hand vara av intresse ur ett ”hårdskådar-perspektiv”. Dela alltid med dig av dina upptäckter via snabba & kompletta KriX+larm (ange ALLTID art, antal, lokal, tid, rapportör och annan relevant tilläggsinformation!). Är du tveksam ifall/hur du ska larma är du alltid välkommen att kontakta någon i ÖL för synpunkter. Ansvarig för KriX+larmet är Sven Birkedal, vänd dig till honom med dina frågor! 

Övningsledningen
Övningsledning för KriX+ 2018 är Sven Birkedal, Greger Flyckt, Thomas Lindblad (sammankallande), Linda Niklasson och Björn Svärd. 

 
Aktuellt

7/2 

Jaha, första månaden avklarad på det nya året och den guldkantades av Gregers brunglada! Ovanligt många arter har noterats i januari, vilket inte var helt oväntat efter den milda vintern än så länge. Dock har vi ju ett något mer bistert väderläge just nu och då undrar man ju om det kan dyka upp något spännande!? Skulle ju inte vara helt chockerande om någon liten raritet pressades fram vid någon tångbank eller matning. Senast idag larmades både bergstajga och större skrikörn i vårt vackra landskap. Rödhuvad dykand i Simrishamn under dagen också! Kan vi kanske få besök av vattenpip eller hökuggla hos oss? Ut på närmsta lokal och sliiiit!

Björn Svärd

Användbara länkar:

Svenska fågellistan club300 

 Vindriktning

 
Denna dag i historien...
 
Månadens target!

MÅNADENS MÅLART för februari är VITVINGAD TRUT! I jakten på 250-gränsen är denna hårding en viktig kugge. 

Björn Svärd

 
Månadens mega!

MÅNADENS MEGA för februari får bli SVARTHALSAD TRAST! Ja, varför inte? Björktrastar lite varstans nu, så spana av flockarna noga!

Björn Svärd

 
Nyast i Galleriet
Gråsiska
Horna fure, 2018-01-28
Foto: Sven Birkedal
Laddad: 83 ggr
 Kommentarer 0