KriX+ 2017

Nu 12 % större med Bromölla kommun!

Foto: Christer Henriksson

HÖSTEN I KRIX+ 

2017-09-22

                                            

Törnskata, Ivö 2017-09-16. Foto: Linda Niklasson

Det är gott om vatten i Vattenriket och gradvis tänds nu höstfärgerna i våra lövskogar. Insektsätande Afrikaflyttare ersätts efterhand av fröätande finkar, bergfinkar hörs kväka och mjuka plui låter från överflygande grönsiskor. Under vackra dagar sträcker tranor, gäss och skarvar förbi och på god termik glider fjällvråkar och blåhökar in över Kristianstadsslätten. Duvflockarna drar som jättelika spärrballonger över bokskogarna. Rödhakar och järnsparvar lockar i buskmarkerna och utmed kusten är flockar av simänder och måsar på väg söderöver. Tofsvipor och ljungpipare har samlats i åkerlandet i stora skaror och inom kort fyller trastflockarna åter våra äppelodlingar.

Avstämning
Hittills (22/9) har vi säkrat 234 årsarter, vilket är precis lika många som vi hade vid samma tid i fjol. Även om många fina obsar rapporterats så har hittills bara två nya årsarter säkrats efter sommaren: rödstrupig piplärka och blåhake. Vi har med andra ord tappat tempo och hoppet om 250-årsarter känns alltmera avlägset, tyvärr. Men, skam den som ger sig! Magnus har fortfarande en övertygande ledning med sina 224 årsarter, och Greger & Linda ligger inte långt efter på 219.  

Fågelrikedomar!
Nu myllrar det av fåglar i våra marker, vad sägs t ex om hela 19 ägretthägrar vid Hammarsjön 19/9? Ut i fält och leta upp godbitarna – det finns mycket att hämta! Allra helst ser vi förstår någon riktig storstänkare på besök! Rastande prärielöpare? En bullrig tjäder som lyfter under svampturen vid Bäen? Jagande storlabb eller förbisträckande tärnmås utanför Äspet? En svarthuvad trut på pirkanten? Härfågel i hästhagen? En skulkande videsångare bland högörterna? Svartpannad törnskata i busktoppen? En rastande ökenstenskvätta vid Bodarna? 

Lyssna efter lockande tajgasångare och mindre flugsnappare som kan rasta varstans i parker och kustdungar. Granska starflockarna och finn rosenstaren på telefontråden. Var vaken för lock från större piplärka eller citronärla under strandängspromenaden och spana i vattenkanten efter rastande simsnäppor. Kolla kuststräcket, särskilt i ostvindslägen – det är hög tid att hänga in fjällabben och snart dags att leta bredstjärtad labb & tretåig mås i Hanöbukten. Glöm inte att lusgranska trutflockarna på stränderna vid ålabodarna – kanske står en medelhavstrut eller några kaspiska trutar där i gänget? Var uppmärksam på upprörda mesar som kanske signalerar sparvuggla i närområdet och glöm inte att lyssna efter lockande pärlugglor stilla höstkvällar! Fortfarande är rovfågelsträcket bra längs kustbandet vid termik och västlig vind – leta skrikörn och lyssna efter spännande tättingar. Fler bändelkorsnäbbar? Dvärgsparv?

Ska vi ha en chans att säkra 250 årsarter, så gäller det att vi är flitiga i fält och att vi ständigt är på hugget!  Kolla upp vilka arter som uppträder på olika håll i Norden just nu - håll dig ständigt ajour via Bird Alarm och Artportalen! Bevaka väderutvecklingen och läs C3-meteorologernas veckobrev! Styr upp ditt skådande med riktade insatser till rätt lokaler/mikromiljöer vid rätt tidpunkt. Svara upp på Guldläge-tipsen som kommer via Tjafset och samordna gärna dina insatser med andra KriX+are! Läs på, plugga läten, använd hela ditt kunnande och skåda kreativt! Glöm inte att först dokumentera dina fynd (plåta/filma/spela in ljud!) och omedelbart därefter lägga ut ditt fynd på KriX+larm (och Bird Alarm om så är lämpligt!) Glöm heller inte att rapportera via Artportalen efter hemkomst och tänk på att varje art som överhuvudtaget är möjlig måste säkras för årslistan så snart det bara låter sig göras!
Skåda metodiskt och vänd på varje tuva! Våga prova nya grepp! Ge järnet & slit i fält!

Upptäckartävling
Poänglistan för arterna i Upptäckartävlingen hittar du genom att klicka på ordet ”följande” överst på sidan Upptäckartävlingen där ställningen redovisas i tabellform. Enpoängsarterna ser du i Björns inlägg 1/1 i Tjafset-tråden ”Upptäckartävlingen”. ÖL fortsätter att löpande redovisa kvarvarande artpoäng (endast de fem första fynden av en art ger nämligen poäng) i lämplig form under Tjafset – håll ögona öppna! 
Notera att du själv måste äska poäng för dina upptäckter inom en vecka efter fyndet – annars brinner pinnarna inne! Poäng ska äskas i Tjafset-tråden “Upptäckartävlingen” – ange alltid datum & lokal för obsen och lämna en kort beskrivning som klargör om det avser ett/flera fynd. Som vanligt ska arten ha KriX+larmats, rapporterats i Artportalen och på KriX+listan för att full poäng ska falla ut! Och rariteter måste naturligtvis ha passerat Rk/Rrk:s nålsögon om oklarhet råder! Glöm heller inte att den upptäckare som aktivt ser till att fyndet kan delas även med andra skådare/KriX+are kan tilldelas extrapoäng för detta! Och ja, man får faktiskt äska poäng för tips om andras upptäckter. 
Årets target-arter ger dubbel poängtilldelning vid förstafyndet och blir efterhand synliga i startsidans högerspalt, men för säkerhets skull redovisas de alla här (månad nr/art): 1/Alkekung, 2/Vitvingad trut, 3/Svarthakad buskskvätta, 4/Amerikansk kricka, 5/Biätare, 6/Mindre sumphöna, 7/Svart stork, 8/Tereksnäppa, 9/Medelhavstrut, 10/Brunsångare, 11/Jaktfalk och 12/Brednäbbad simsnäppa.

KriX+larma!
Försök alltid respektera grunderna i regelverket för KriX+larmet (se Rullgardinsmenyn/Diverse/Regler KriX+), men var heller inte överdrivet försiktig & återhållsam! Tänk framförallt på att larmet inte är avsett för normala fenologiuppgifter kring regelbundet förekommande arter – sträva efter att minimera den rena ”våryran”! KriX+larm bör i första hand vara av intresse ur ett ”hårdskådar-perspektiv”. Dela alltid med dig av dina upptäckter via snabba & kompletta KriX+larm (ange ALLTID art, antal, lokal, tid, rapportör och annan relevant tilläggsinformation!). Är du tveksam ifall/hur du ska larma är du alltid välkommen att kontakta någon i ÖL för synpunkter. Ansvarig för KriX+larmet är Sven Birkedal, vänd dig till honom med dina frågor!

Övningsledningen
Övningsledningen för KriX+ består av Sven Birkedal, Greger Flyckt, Thomas Lindblad (sammankallande), Linda Niklasson och Björn Svärd.

 
Aktuellt

Höstläge 26/9

Blåhake och rödstrupig piplärka har planenligt tickat in på listan, men än finns det mycket att hitta!!!.

I nuläget står vi på 234 arter på årstotalen i krix+. Vi har alltså totalt 16 arter kvar att slita in för att nå 250! Är det rimligt? Här under ser du vad som krävs för att vi ska lyckas:

Följande åtta ”enklare” arter MÅSTE vi jobba in: smalnäbbad simsnäppa, skärsnäppa, fjällpipare, bredstjärtad labb, fjällabb, tretåig mås, sparvuggla och tajgasångare.

Har vi lyckats med dessa arter saknas det ytterligare åtta arter. Här följer totalt trettio arter som vi har haft i kommunen de senaste åren eller som med största sannolikhet kommer att passera oss de närmsta månaderna: brednäbbad simsnäppa, tuvsnäppa, tereksnäppa, sibirisk tundrapipare, pärluggla, hökuggla, fjällgås, nilgås, kungsfågelsångare, bergstajgasångare, höksångare, mindre flugsnappare, större skrikörn, mindre skrikörn, medelhavstrut, härfågel, större piplärka, svart stork, rostand, biätare, vitnäbbad islom, havssula, alkekung, tjäder, orre, kornknarr, trastsångare, turturduva, korttålärka och vitvingad tärna.

Ska vi dunka in någon superraritet också? Varför inte dra in rallhägern eller större beckasinsnäppan som synts längs ostkusten norr om oss? Alpseglare på returen? När ska vi dra in en vadarsvala på totalen? Någonstans i Sverige brukar det dyka upp en ökenpipareSmutsgam larmades från Blekinge för några dagar sedan och de där svartvingade gladorna kanske vill hitta söderut? Kommer vi att få se samma östliga invasion som förra året? Sibirisk järnsparv? Svarthalsad trast? När kommer det en en svarthuvad trut till oss? Kanske en rar skvätta?

Hoppet lever, som ni tydligt ser ovan, så sliiiit!!!

Björn Svärd

Användbara länkar:

Svenska fågellistan club300 

 Vindriktning

 
Månadens target!

MÅNADENS MÅLART för oktober är BRUNSÅNGARE! Borde gå att hitta utan nät...

Björn Svärd

 
Månadens mega!

MÅNADENS MEGA för oktober får bli SIBIRISK JÄRNSPARV! Lämpliga ostvindar och väderläge i öst borde ha dragit med sig någon liten godbit och varför inte en järnsparv!? Upptäckaren kan dra in en herrans massa poäng och glädja många med denna nya art för Krix! Slit åker och dike! Här får du mer info: http://c3.igoterra.com/artspec.asp?artid=328

Björn Svärd

 
Nyast i Galleriet
Kaspisk trut
Fjälkinge, 2017-10-22
Foto: Roine Strandberg
Laddad: 18 ggr
 Kommentarer 0