KriX+ 2017

Nu 12 % större med Bromölla kommun!

Foto: Christer Henriksson

SEN SOMMAR, TIDIG HÖST I KRIX+!                                                          

2017-08-11 

Skäggmes, Hercules 2017-08-11. Foto: Sven Birkedal

Daggvåta morgnar med lockande lövsångare och smackande Sylvior i snåren, tornseglare som pilar söderut över strandskogen där korsnäbbsflockarna redan vittjar kottar och hängen på fröer. Utmed Hanöbuktens stränder drar snabba vadareflockar lågt över vattnet och en gles ström av sydsträckande tärnor, som då och då prejas av kustlabbar. De mörknande kvällarna kommer med tidssignaler av sträckande sjöorreflockar från skyn. Det går mot höst och högtidsstunder i fält för oss i KriX+! 

Avstämning
Hittills (11/8) har vi säkrat 232 årsarter, vilket ska jämföras med 225 vid samma tid i fjol. Vid midsommartid säkrades årets första kaspiska trut och juli gav oss fyra nya arter, varav en efterlängtad flodsångare, ett par bruna glador, samt sillgrissla och kustlabb. Ännu lever således hoppet om 250-årsarter! Magnus har fortfarande en övertygande ledning med sina 220 årsarter, men Greger på 217 och Linda på 216 är honom tätt i hälarna! 

Sensommar …
betyder vadaremyller i Äspet och utmed skärgårdskusten. Här är det av största vikt att vi gör täta & regelbundna besök och tar för vana att granska flockarna noga! Se till att vara påläst även på de tunga arterna! Glöm inte att medvetet utnyttja regnväderspassager, som ofta tvingar ner vadareflockar att rasta! Kanske landar några smalnäbbade simsnäppor i vattenbrynet? I flockarna av nordliga och arktiska vadare döljer sig allt som oftast juveler! En gästande tereksnäppa eller tuvsnäppa på dybankarna är t ex fullt möjlig! Eller en tundrapipare? Kanske en rastande vitvingad tärna! Kolla upp den grova truten på stranden, svarthuvad trut? Titta noga på den lilla vadaren som hänger med brushaneflocken på strandängen – prärielöpare?

... glider över i tidig höst
med hopp om fina sträckmorgnar vid Rinkaby yttre eller Dalafuret! Kanske glider en mindre skrikörn förbi bland vråkarna? Eller en svart stork? Vässa öronen efter lockläten från rödstrupig piplärka, ortolansparv eller kanske en överflygande biätare? Sök rastande blåhakar bland strandkantens mållor och granska de rastande ärlorna – citronärla? Visst är den kraftiga piplärkan som födosöker på ängen en större piplärka! Är det inte en ung rosenstare som går och petar i tångranden? Var det inte några fjällpipare som just landade nere på strandängen? Vid kusten är det dags att söka fjällabbar när september närmar sig (lite längre fram även bredstjärtad labb och tretåig mås). Och vem hittar, plåtar och säkrar medelhavstruten på stranden vid Stockaboden? 

Ska vi ha en chans att säkra 250 årsarter, så gäller det att vi är flitiga i fält och att vi ständigt är på hugget!  Kolla upp vilka arter som uppträder på olika håll i Norden just nu - håll dig ständigt ajour via Bird Alarm och Artportalen! Bevaka väderutvecklingen och läs C3-meteorologernas veckobrev! Styr upp ditt skådande med riktade insatser till rätt lokaler/mikromiljöer vid rätt tidpunkt. Svara upp på Guldläge-tipsen som kommer via Tjafset och samordna gärna dina insatser med andra KriX+are! Läs på, plugga läten, använd hela ditt kunnande och skåda kreativt! Glöm inte att först dokumentera dina fynd (plåta/filma/spela in ljud!) och omedelbart därefter lägga ut ditt fynd på KriX+larm (och Bird Alarm om så är lämpligt!) Glöm heller inte att rapportera via Artportalen efter hemkomst och tänk på att varje art som överhuvudtaget är möjlig måste säkras för årslistan så snart det bara låter sig göras!
Skåda metodiskt och vänd på varje tuva! Våga prova nya grepp! Ge järnet & slit i fält!

Upptäckartävling
Poänglistan för arterna i Upptäckartävlingen hittar du genom att klicka på ordet ”följande” överst på sidan Upptäckartävlingen där ställningen redovisas i tabellform. Enpoängsarterna ser du i Björns inlägg 1/1 i Tjafset-tråden ”Upptäckartävlingen”. ÖL fortsätter att löpande redovisa kvarvarande artpoäng (endast de fem första fynden av en art ger nämligen poäng) i lämplig form under Tjafset – håll ögona öppna! 
Notera att du själv måste äska poäng för dina upptäckter inom en vecka efter fyndet – annars brinner pinnarna inne! Poäng ska äskas i Tjafset-tråden “Upptäckartävlingen” – ange alltid datum & lokal för obsen och lämna en kort beskrivning som klargör om det avser ett/flera fynd. Som vanligt ska arten ha KriX+larmats, rapporterats i Artportalen och på KriX+listan för att full poäng ska falla ut! Och rariteter måste naturligtvis ha passerat Rk/Rrk:s nålsögon om oklarhet råder! Glöm heller inte att den upptäckare som aktivt ser till att fyndet kan delas även med andra skådare/KriX+are kan tilldelas extrapoäng för detta! Och ja, man får faktiskt äska poäng för tips om andras upptäckter. 
Årets target-arter ger dubbel poängtilldelning vid förstafyndet och blir efterhand synliga i startsidans högerspalt, men för säkerhets skull redovisas de alla här (månad nr/art): 1/Alkekung, 2/Vitvingad trut, 3/Svarthakad buskskvätta, 4/Amerikansk kricka, 5/Biätare, 6/Mindre sumphöna, 7/Svart stork, 8/Tereksnäppa, 9/Medelhavstrut, 10/Brunsångare, 11/Jaktfalk och 12/Brednäbbad simsnäppa.

KriX+larma!
Försök alltid respektera grunderna i regelverket för KriX+larmet (se Rullgardinsmenyn/Diverse/Regler KriX+), men var heller inte överdrivet försiktig & återhållsam! Tänk framförallt på att larmet inte är avsett för normala fenologiuppgifter kring regelbundet förekommande arter – sträva efter att minimera den rena ”våryran”! KriX+larm bör i första hand vara av intresse ur ett ”hårdskådar-perspektiv”. Dela alltid med dig av dina upptäckter via snabba & kompletta KriX+larm (ange ALLTID art, antal, lokal, tid, rapportör och annan relevant tilläggsinformation!). Är du tveksam ifall/hur du ska larma är du alltid välkommen att kontakta någon i ÖL för synpunkter. Ansvarig för KriX+larmet är Sven Birkedal, vänd dig till honom med dina frågor!

Övningsledningen
Övningsledningen för KriX+ består av Sven Birkedal, Greger Flyckt, Thomas Lindblad (sammankallande), Linda Niklasson och Björn Svärd.

 
Aktuellt

Sensommarläge 26/7

Senaste tiden har bjudit på ett fint fynd av flodsångare av CCT, brun glada har jobbats in av både Roine och Niclas samt en ruggigt sliten kaspisk trut som Christer dunkade in. Tyvärr har det där sommarflytet inte riktigt infunnit sig i år heller.

I nuläget står vi på 232 arter på årstotalen i krix+. Vi har alltså totalt 18 arter kvar att slita in för att nå 250! Är det rimligt? Här under ser du vad som krävs för att vi ska lyckas:

Följande tio ”enklare” arter MÅSTE vi jobba in: smalnäbbad simsnäppa, skärsnäppa, fjällpipare, bredstjärtad labb, fjällabb, rödstrupig piplärka, blåhake, tretåig mås, sparvuggla och tajgasångare.

Har vi lyckats med dessa arter saknas det ytterligare åtta arter. Här följer totalt trettio arter som vi har haft i kommunen de senaste åren eller som med största sannolikhet kommer att passera oss de närmsta månaderna: brednäbbad simsnäppa, tuvsnäppa, tereksnäppa, sibirisk tundrapipare, pärluggla, hökuggla, fjällgås, nilgås, kungsfågelsångare, bergstajgasångare, höksångare, mindre flugsnappare, större skrikörn, mindre skrikörn, medelhavstrut, härfågel, större piplärka, svart stork, rostand, biätare, vitnäbbad islom, havssula, alkekung, tjäder, orre, kornknarr, trastsångare, turturduva, korttålärka och vitvingad tärna.

Ska vi dunka in någon superraritet också? Varför inte dra in rallhägern eller större beckasinsnäppan som synts längs ostkusten norr om oss? Alpseglare på returen? När ska vi dra in en vadarsvala på totalen? Någonstans i Sverige brukar det dyka upp en ökenpipareSmutsgam larmades från Blekinge för några dagar sedan och de där svartvingade gladorna kanske vill hitta söderut? Kommer vi att få se samma östliga invasion som förra året? Sibirisk järnsparv? Svarthalsad trast? När kommer det en en svarthuvad trut till oss? Kanske en rar skvätta?

Hoppet lever, som ni tydligt ser ovan, så sliiiit!!!

Björn Svärd

Användbara länkar:

Svenska fågellistan club300 

 Vindriktning

 
Denna dag i historien...
 
Månadens target!

MÅNADENS MÅLART för augusti är TEREKSNÄPPA! Upptäckaren belönas med 5+5 poäng i upptäckartävlingen. 

Björn Svärd

 
Månadens mega!

MÅNADENS MEGA för augusti blir ORMÖRN som ju har siktats i krixland tre gånger tidigare enligt checklistan, men då endast två krixare har lyckats få in den på totalen är det hög tid för ett nytt besök! Mer info på följande sida: http://c3.anthus.nu/artspec.asp?artid=84

Björn Svärd

 
Nyast i Galleriet
Kaspisk trut
Stockaboden, 2017-08-16
Foto: Roine Strandberg
Laddad: 41 ggr
 Kommentarer 0