microbirding.se

microbirding.se

vad stort sker, sker smått....

Foto: Christer Henriksson

Hela artlistan för microbirding.se
Detta utgör hela den aktuella artlistan för microbirding.se och vilket datum samt från vilken kommun arten först rapporterades från.

Prutgås 2019-00-00 Kristianstad 
Kanadagås 2019-00-00 Kristianstad 
Vitkindad gås 2019-00-00 Kristianstad 
Grågås 2019-00-00 Kristianstad 
Sädgås 2019-00-00 Kristianstad 
Spetsbergsgås 2019-00-00 Kristianstad 
Bläsgås 2019-00-00 Kristianstad 
Fjällgås 2019-01-02 Tomelilla 
Knölsvan 2019-00-00 Kristianstad 
M. sångsvan 2019-01-01 Svalöv 
Sångsvan 2019-00-00 Kristianstad 
Gravand 2019-01-01 Varberg 
Skedand 2019-01-06 Vellinge 
Snatterand 2019-00-00 Kristianstad 
Bläsand 2019-01-01 Malmö 
Gräsand 2019-00-00 Kristianstad 
Stjärtand 2019-01-01 Vellinge 
Kricka 2019-00-00 Kristianstad 
Brunand 2019-00-00 Kristianstad 
Vigg 2019-00-00 Kristianstad 
Bergand 2019-00-00 Kristianstad 
Ejder 2019-01-01 Malmö 
Svärta 2019-00-00 Kristianstad 
Sjöorre 2019-00-00 Kristianstad 
Alfågel 2019-00-00 Kristianstad 
Knipa 2019-00-00 Kristianstad 
Salskrake 2019-00-00 Kristianstad 
Storskrake 2019-00-00 Kristianstad 
Småskrake 2019-00-00 Kristianstad 
Järpe 2019-01-06 Laholm 
Tjäder 2019-01-04 Laholm 
Orre 2019-01-03 Laholm 
Rapphöna 2019-01-02 Kristianstad 
Fasan 2019-00-00 Kristianstad 
Smålom 2019-01-01 Ystad 
Storlom 2019-00-00 Kristianstad 
Svartn. islom 2019-02-05 Halmstad 
Klykstj. stormsv. 2019-01-11 Lomma 
Stormfågel 2019-01-01 Malmö 
Grålira 2019-01-01 Nordvästskåne 
Smådopp. 2019-00-00 Kristianstad 
Gråhakedopp. 2019-01-01 Nordvästskåne 
Skäggdopp. 2019-00-00 Kristianstad 
Svarthakedopp. 2019-00-00 Kristianstad 
Vit stork 2019-00-00 Kristianstad 
Rördrom 2019-01-05 Lomma 
Gråhäger 2019-00-00 Kristianstad 
Ägretthäger 2019-01-01 Lund 
Havssula 2019-01-01 Malmö 
Toppskarv 2019-01-03 Halmstad 
Storskarv 2019-00-00 Kristianstad 
St. skrikörn 2019-01-10 Nordvästskåne 
Kejsarörn 2019-01-04 Svedala 
Kungsörn 2019-00-00 Kristianstad 
Sparvhök 2019-00-00 Kristianstad 
Duvhök 2019-01-01 Laholm 
Blå kärrhök 2019-00-00 Kristianstad 
Röd glada 2019-00-00 Kristianstad 
Brun glada 2019-01-08 Kristianstad 
Havsörn 2019-00-00 Kristianstad 
Fjällvråk 2019-01-01 Ystad 
Ormvråk 2019-00-00 Kristianstad 
Vattenrall 2019-01-02 Borås 
Rörhöna 2019-00-00 Kristianstad 
Sothöna 2019-00-00 Kristianstad 
Trana 2019-02-03 Borås 
Strandskata 2019-01-02 Nordvästskåne 
Skärfläcka 2019-02-15 Vellinge 
Tofsvipa 2019-00-00 Kristianstad 
Ljungpipare 2019-01-12 Vellinge 
St. strandpip. 2019-02-14 Laholm 
Storspov 2019-01-01 Nordvästskåne 
Myrspov 2019-01-03 Lomma 
Kustsnäppa 2019-02-11 Laholm 
Sandlöpare 2019-01-05 Vellinge 
Kärrsnäppa 2019-01-01 Landskrona 
Skärsnäppa 2019-01-05 Falkenberg 
Morkulla 2019-01-01 Kävlinge 
Dvärgbeckasin 2019-01-03 Falkenberg 
Enkelbeckasin 2019-01-02 Skurup 
Bredn. simsn. 2019-01-02 Nordvästskåne 
Skogssnäppa 2019-01-19 Lund 
Rödbena 2019-01-01 Trelleborg 
Tretåig mås 2019-01-01 Malmö 
Skrattmås 2019-00-00 Kristianstad 
Dvärgmås 2019-01-01 Trelleborg 
Fiskmås 2019-00-00 Kristianstad 
Havstrut 2019-00-00 Kristianstad 
Vittrut 2019-01-01 Simrishamn 
Gråtrut 2019-00-00 Kristianstad 
Kaspisk trut 2019-01-03 Lund 
Silltrut 2019-01-19 Lund 
Sillgrissla 2019-01-01 Malmö 
Tordmule 2019-01-01 Malmö 
Tobisgrissla 2019-01-01 Malmö 
Tamduva 2019-00-00 Kristianstad 
Skogsduva 2019-00-00 Kristianstad 
Ringduva 2019-00-00 Kristianstad 
St. turturduva 2019-01-02 Halmstad 
Turkduva 2019-00-00 Kristianstad 
Berguv 2019-01-02 Malmö 
Kattuggla 2019-01-01 Alvesta 
Lappuggla 2019-01-18 Karlskrona 
Hökuggla 2019-01-02 Nordvästskåne 
Sparvuggla 2019-01-03 Kristianstad 
Pärluggla 2019-02-17 Vimmerby 
Hornuggla 2019-01-01 Landskrona 
Jorduggla 2019-01-03 Ystad 
Kungsfiskare 2019-00-00 Kristianstad 
Härfågel 2019-01-13 Falkenberg 
M. hackspett 2019-01-03 Kristianstad 
Större hackspett 2019-00-00 Kristianstad 
Spillkråka 2019-01-01 Simrishamn 
Gröngöling 2019-00-00 Kristianstad 
Tornfalk 2019-00-00 Kristianstad 
Stenfalk 2019-01-01 Båstad 
Pilgrimsfalk 2019-00-00 Kristianstad 
Varfågel 2019-00-00 Kristianstad 
Nötskrika 2019-00-00 Kristianstad 
Skata 2019-00-00 Kristianstad 
Nötkråka 2019-01-17 Kalmar 
Kaja 2019-00-00 Kristianstad 
Råka 2019-00-00 Kristianstad 
Kråka 2019-00-00 Kristianstad 
Korp 2019-00-00 Kristianstad 
Sidensvans 2019-01-01 Svalöv 
Svartmes 2019-00-00 Kristianstad 
Tofsmes 2019-00-00 Kristianstad 
Entita 2019-00-00 Kristianstad 
Talltita 2019-00-00 Kristianstad 
Blåmes 2019-00-00 Kristianstad 
Talgoxe 2019-00-00 Kristianstad 
Skäggmes 2019-01-02 Halmstad 
Trädlärka 2019-01-06 Lomma 
Sånglärka 2019-01-01 Svalöv 
Berglärka 2019-01-02 Malmö 
Stjärtmes 2019-01-01 Kristianstad 
Gransångare 2019-01-05 Halmstad 
Svarthätta 2019-01-30 Halmstad 
Brandkr. kungsfågel 2019-01-04 Malmö 
Kungsfågel 2019-00-00 Kristianstad 
Gärdsmyg 2019-00-00 Kristianstad 
Nötväcka 2019-00-00 Kristianstad 
Trädkrypare 2019-00-00 Kristianstad 
Trädg.trädkryp. 2019-01-04 Nordvästskåne 
Stare 2019-01-01 Malmö 
Koltrast 2019-00-00 Kristianstad 
Björktrast 2019-00-00 Kristianstad 
Rödvingetrast 2019-01-01 Ystad 
Taltrast 2019-01-01 Kristianstad 
Dubbeltrast 2019-01-01 Kalmar 
Rödhake 2019-00-00 Kristianstad 
Blåhake 2019-01-02 Halmstad 
Svart rödstjärt 2019-01-03 Malmö 
Strömstare 2019-00-00 Kristianstad 
Gråsparv 2019-00-00 Kristianstad 
Pilfink 2019-00-00 Kristianstad 
Järnsparv 2019-01-03 Malmö 
Forsärla 2019-01-01 Trelleborg 
Sädesärla 2019-01-01 Ystad 
Ängspiplärka 2019-00-00 Kristianstad 
Vattenpiplärka 2019-01-04 Halmstad 
Skärpiplärka 2019-01-01 Ystad 
Bofink 2019-00-00 Kristianstad 
Bergfink 2019-01-00 Kristianstad 
Stenknäck 2019-00-00 Kristianstad 
Domherre 2019-00-00 Kristianstad 
Grönfink 2019-00-00 Kristianstad 
Vinterhämpling 2019-01-01 Malmö 
Hämpling 2019-00-00 Kristianstad 
Gråsiska 2019-00-00 Kristianstad 
Större korsnäbb 2019-01-03 Lund 
Mindre korsnäbb 2019-01-01 Svalöv 
Steglits 2019-01-01 Svalöv 
Grönsiska 2019-00-00 Kristianstad 
Kornsparv 2019-01-23 Ystad 
Gulsparv 2019-00-00 Kristianstad 
Sävsparv 2019-01-03 Lund 
Lappsparv 2019-01-28 Nordvästskåne 
Snösparv 2019-01-02 Malmö