KarlX 2018

Plötsligt händer det!

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Rördrom
Munkahusviken, 2018-12-04
Foto: Thomas Nilsson
Laddad: 70 ggr