2018

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Ägretthäger
Almentornet, 2018-10-20
Foto: Hans Fowelin
Laddad: 54 ggr