LoX 2018

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Ägretthäger
Östra ängarna, Löddesnäs, 2018-10-12
Foto: Ingemar Andell
Laddad: 48 ggr