2018

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Kungsfiskare
Värgårdsudde, 2018-06-08
Foto: Andreas Pettersson
Laddad: 94 ggr