RoX 2018

- Svenska trut AB

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Silvertärna
Lindö , 2018-05-14
Foto: Leif Segelström
Laddad: 147 ggr