2018

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Vitnäbbad islom
Bunkern Barsebäckshamn, 2018-05-10
Foto: Arne Holgersson
Laddad: 171 ggr