YX 2018

Inte en fjäder kommer undan!

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Mindre korsnäbb
Bergsjöholmsskogen, 2018-03-13
Foto: Thomas Nilsson
Laddad: 132 ggr