KarlX 2018

Plötsligt händer det!

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Gråsiska
Munkahusviken, 2017-11-13
Foto: Manfred Dornhäuser
Laddad: 161 ggr