GöX 2018

vad stort sker, sker smått

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Lappsparv
Hovdalafältet, 2017-11-13
Foto: August Thomasson
Laddad: 168 ggr