LoX 2018

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Ägretthäger
Våtmarken, lilla Bennikan, 2017-08-12
Foto: Andreas Lundgren
Laddad: 88 ggr