LuX 2017

Alltid ett vakande öga och öra

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Aftonfalk
Badplatsen N sidan Krankesjön, 2017-08-11
Foto: Christer Rådne
Laddad: 77 ggr