StaX 2018

...där nästan allt är möjligt

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Ägretthäger
Kannikdammen, 2017-05-27
Foto: Simon Fors
Laddad: 157 ggr