2018

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Berglärka
Sjöby, 2015-10-31
Foto: Nisse Thunell
Laddad: 798 ggr