MöX 2019

Mot bättre vetande!

Foto: Christer Henriksson

Rädda Skjutbanan!
Christel Stenberg, Bunkeflostrand - 2019-06-18 21:50
Skriv på! wwwskrivunder.com
Vincent Bengtsson, Limhamn - 2019-06-19 13:35

Saxat från Malmö stads naturvårdsplan- "Trots närheten till Yttre Ringvägen och Öresundsbron är området en riktig oas. Flora och Fauna De hävdade ängarna är unika i Malmöregionen. Biotopen kan närmast beskrivas som fuktig till frisk ängsmark. Typiska ängsväxter som växer här är liten blåklocka, bockrot, humleblomster m.m. Intressantaste partiet utgör den västra tredjedelen av den södra skjutbanan. Här växer ett mycket stort bestånd av ängsskära som i övrigt nästan är försvunnen från regionen och hotad i landet. Den sällsynta luddstarren finns också här. Insektsfaunan är dåligt känd men är sannolikt rik."